Bezpieczne logowanie

Pamiętaj, że PKO TFI nigdy nie poprosi Cię o podanie:

  • kodu jednorazowego podczas logowania do serwisu transakcyjnego, ani też bezpośrednio po zalogowaniu serwis,
  • więcej niż jednego kodu jednorazowego jednocześnie (za wyjątkiem zlecenia zmiany narzędzia do potwierdzania dyspozycji – tu konieczne będzie podanie dwóch kodów),
  • kodu jednorazowego do uwierzytelnienia lub identyfikacji dla Twojego komputera, np. potwierdzenia adresu IP itp.

Pamiętaj!

Kody jednorazowe służą wyłącznie do autoryzacji składanych w systemie zleceń (np. zlecenia odkupienia, przeniesienia, zmiany danych korespondencyjnych, itp.).

Przed potwierdzeniem operacji zlecanej w serwisie IATFI kodem SMS przeczytaj uważnie treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji, a przed wprowadzeniem kodu po zalogowaniu się do serwisu upewnij się, że adres serwisu to https://i-fundusze.pl 

Przed zalogowaniem się do serwisu internetowego IATFI upewnij się czy połączenie, z którego korzystasz jest szyfrowane tzn.

  1. Sprawdź czy adres strony w oknie przeglądarki wygląda następująco:
  • https://i-fundusze.pl
  1. Sprawdź, czy w okienku przeglądarki internetowej znajduje się ikonka zamkniętej kłódki. Wyświetlona kłódka sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa a połączenie jest szyfrowane. W zależności od przeglądarki, ikonka kłódki może się pojawić w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu:

 

  1. Sprawdź poprawność certyfikatu bezpieczeństwa. Klikając dwukrotnie w ikonkę kłódki istnieje możliwość wyświetlenia ogólnych jak i szczegółowych informacji o certyfikacie W szczegółach certyfikatu znajdziesz informację, że został on wystawiony dla domeny https://i-fundusze.pl. Możesz się z nich również dowiedzieć, że zakupu certyfikatu dokonał PKO BP Finat Sp. z o.o. świadczący usługi agenta transferowego dla funduszy PKO.

 

Pamiętaj! Jeżeli wygląd strony logowania wzbudzi Twoje zaniepokojenie, NIE LOGUJ SIĘ ! Zgłoś ten fakt do konsultanta PKO TFI 801 32 32 80 lub + 48 22 358 56 56 (opłata zgodna z taryfą operatora).