OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA

Informacja dla uczestników, którzy mają zablokowany dostęp do rejestrów

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (dalej „USA”) w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej „Ustawa FATCA”), na polskie instytucje finansowe, nałożony został obowiązek ustalenia czy dany Klient posiada status podatnika USA.

Do tego celu, koniecznie było pozyskanie od Państwa oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA (dalej „Oświadczenia o statusie FATCA”) w terminie do 30 listopada 2016 roku.

W związku z tym, klientom od których nie otrzymaliśmy wypełnionego i podpisanego Oświadczenia. zmuszeni byliśmy zablokować zablokowania dostęp do środków zgormadzonych na rejestrach w PKO TFI.

W celu odblokowania dostępu prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia o statusie FATCA.

Oświadczenie o statusie FATCA [pobierz]

Złożenie Oświadczenia o statusie FATCA możliwe jest za pośrednictwem:

  • telefonu pod numerem 22 358 56 56 lub pod numerem infolinii 801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego) w przypadku, gdy posiadają Państwo aktywną usługę składania zleceń za pośrednictwem telefonu,
  • serwisu internetowego dostępnego na stronie www.pkotfi.pl (zakładka Ustawienia/Dane osobowe) w przypadku, gdy posiadają Państwo aktywną usługę składania zleceń za pośrednictwem Internetu,
  • najbliższej placówki dystrybutora oferującego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.[zobacz listę POK]
  • poczty tradycyjnej poprzez odesłanie wypełnionego Oświadczenia o statusie FATCA na  adres korespondencyjny PKO BP Finat sp. z o.o. ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.

W przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 22 358 56 56 lub pod numerem infolinii 801 32 32 80 (koszt połączenia lokalnego) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 19:00.