PKO Akcji - fio

Informacje o funduszu

  • Opis funduszu

    PKO Akcji - fio inwestuje w spółki notowane na warszawskiej giełdzie, a także w selektywnie dobrane spółki zagraniczne o dużym potencjale wzrostu. Zarządzający szeroko analizują wszystkie rynki akcji, ze szczególnym naciskiem na sytuację makroekonomiczną poszczególnych krajów, uwzględniając przy tym wpływ zmian na rynku walutowym oraz na rynku długu. Każda inwestycja poprzedzona jest gruntowną analizą spółek wchodzących w skład portfela jak i oceną potencjału branży, w której przedsiębiorstwo działa.

  • W co inwestuje fundusz?

  • Ryzyko i rekomendowany czas inwestycji

  • Rachunek nabyć funduszu

Dokumenty funduszu

Dokumenty informacyjne

Dokumenty prawne i finansowe

Pliki do pobrania