PKO Akcji Rynku Europejskiego

Szczegóły oferty

  • Opis subfunduszu

    PKO Akcji Rynku Europejskiego to subfundusz dzięki, któremu uczestnik będzie miał dostęp do zdywersyfikowanego portfela spółek z różnych branż działających na rynkach europejskich. Do budowy portfela inwestycyjnego jest wykorzystywanych wiele instrumentów inwestycyjnych, m.in.: fundusze zagraniczne o dobrej reputacji i wyróżniających się wynikach inwestycyjnych, fundusze typu ETF umożliwiające łatwy dostęp do inwestycji na rynkach europejskich przy zachowaniu optymalnych kosztów inwestowania, akcje wybranych europejskich spółek dających szansę na osiągnięcie atrakcyjnych stóp zwrotu.

  • W co inwestuje subfundusz?

  • Ryzyko i rekomendowany czas inwestycji

  • Rachunek nabyć subfunduszu

Dokumenty subfunduszu

Dokumenty informacyjne

Dokumenty prawne i finansowe

 Połączone sprawozdanie finansowe funduszu PKO Parasolowy - fio

Załącznik do połączonego sprawozdania finansowego funduszu PKO Parasolowy - fio