PKO Rynku Pieniężnego - fio

Informacje o funduszu

  • Opis funduszu

    Fundusz inwestuje swoje aktywa wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego. PKO Rynku Pieniężnego - fio jest produktem o stosunkowo niskim poziomie ryzyka. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów fundusz może inwestować tylko i wyłącznie w aktywa denominowane w polskiej walucie, a jego wszystkie składniki muszą posiadać odpowiedni rating inwestycyjny lub muszą być gwarantowane przez podmiot posiadający taki rating. Ponadto, fundusz charakteryzuje się bardzo wysoką płynnością aktywów.

     


  • W co inwestuje fundusz?

  • Ryzyko i rekomendowany czas inwestycji

  • Rachunek nabyć funduszu

Dokumenty funduszu

Dokumenty informacyjne

Dokumenty prawne i finansowe

Pliki do pobrania