PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio

Informacje o funduszu

 • Skład parasola

  W ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio dostępne są subfundusze o odrębnej polityce inwestycyjnej i różnych profilach ryzyka:

  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.
 • Opis funduszu

 • Rachunek wpłat

Dokumenty funduszu

Dokumenty informacyjne

Dokumenty prawne i finansowe

Połączone sprawozdanie finansowe funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio

Załączniki do połączonego sprawozdania finansowego funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio