PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio

Informacje o funduszu

 • Skład parasola

  W ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio dostępne są subfundusze o odrębnej polityce inwestycyjnej i różnych profilach ryzyka:

  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.
 • Opis funduszu