PKO Zrównoważony - fio

Informacje o funduszu

  • Opis funduszu

    Do 70% portfela PKO Zrównoważony - fio inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa, oraz Bony Skarbowe, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o bardzo stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej. Zarządzający podejmując decyzje inwestycyjne biorą pod uwagę zarówno wszystkie rynki akcji i obligacji, ale także walutowe i surowcowe, ze szczególnym uwzględnieniem globalnej sytuacji makroekonomicznej. Fundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka, bezpieczniejszy od funduszy akcyjnych, ale o znacznie wyższym udziale akcji w portfelu w porównaniu do funduszy stabilnego wzrostu.

  • W co inwestuje fundusz?

  • Ryzyko i rekomendowany czas inwestycji

  • Rachunek nabyć funduszu

Dokumenty funduszu

Dokumenty informacyjne

Dokumenty prawne i finansowe

Pliki do pobrania