Fundusz inwestycyjny miesiąca PKO Akcji Plus

PKO Akcji Plus jest subfunduszem inwestującym głównie na polskim rynku akcji, choć znaczącą część portfela stanowią spółki notowane również na zagranicznych parkietach. Tym co decyduje o uwzględnieniu akcji spoza rodzimego parkietu jest z jednej strony ich większa płynność, pozwalająca na efektywne zarządzanie portfelem,
z drugiej strony szersze możliwości inwestycyjne pozwalające w jak najlepszy sposób realizować scenariusz wynikający z otoczenia makroekonomicznego. Naturalną konsekwencją wykorzystania inwestycji z różnych regionów geograficznych jest efekt dywersyfikacji, dzięki któremu ryzyko zmienności subfunduszu należy do jednych z najniższych w grupie.

Oprócz spojrzenia makro, zarządzający wykorzystują również analizę fundamentalną, która pozwala na wybór najbardziej atrakcyjnych spółek, wpisujących się w zakładany scenariusz rynkowy.

 

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYNIKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W LISTOPADZIE I OD POCZĄTKU 2016 ROKU?

Na bardzo pozytywny wynik subfunduszu w listopadzie (zwłaszcza w stosunku do średniej w grupie) wpływ miały trzy podstawowe czynniki:

  • Decyzje alokacyjne na poziomie sektorowym (zwiększenie ekspozycji na sektor finansowy i wydobywczy)
  • Decyzje alokacyjne na poziomie segmentów spółek (przeważenie alokacji w duże spółki względem małych spółek)
  • Decyzje dotyczące aktywnego zarządzania ekspozycją walutową funduszu (aktywna pozycja w dwóch głównych walutach, tj. euro i dolarze amerykańskim, których umocnienie wpłynęło pozytywnie na wynik
    z subfunduszu)

Wynik subfunduszu od początku roku, podobnie jak w przypadku ostatniego miesiąca jest konsekwencją udanych decyzji alokacyjnych oraz selekcyjnych. Ekspozycja na polskie i zagraniczne spółki surowcowe była głównym czynnikiem wpływającym na ponadprzeciętny wynik subfunduszu w pierwszej połowie roku.

 

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZU NA 30.11.2016

 1M3MYTD12M3L5L
PKO Akcji Plus+1,1%+1,5%+5,3%+2,5%-0,8%+32,6%
Źródło: PKO TFI, Analizy Online. Obliczenia własne
 


WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZU - LATA KALENDARZOWE

 201020112012201320142015YTD (2016)
PKO Akcji Plus+20,6%-20,4%+18,0%+13,7%+0,3%-3,3%+5,3%
średnia funduszy akcji
polskich uniwersalnych
+19,0%-23,2%+17,7%+11,2%-3,9%-6,2%+3,6%
różnica+1,6%+2,8%+0,3%+2,5%+4,2%+2,9%+1,7%
Źródło: PKO TFI, Analizy Online. Obliczenia własne
 

 

ZACHOWANIE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W STOSUNKU
DO ŚREDNIEJ W GRUPIE (31.12.2009 - 30.11.2016)

 

 

PRZYKŁADOWE INSTRUMENTY FINANSOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ
W PORTFELU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

SpółkaKrajGłówny obszar działalności
PZUPolskaSektor ubezpieczeniowy - krajowy lider ubezpieczeniowy
PKO BPPolskaSektor bankowy - krajowy lider bankowości
CD ProjektPolskaSektor technologii - producent gier komputerowych
CEZCzechySektor energetyczny - wytwarzanie i dystrybucja energii
KGHMPolskaSektor surowcowy - wydobycie miedzi
AVG TechnologiesUSASektor technologii - oprogramowanie, ochrona w sieci
Ubisoft EntertaimentFrancjasektor technologii - producent gier komputerowych i elektronicznej rozrywki
Interxion Holding N.V.USASektor technologii - właściciel centrów danych
Applied Micro Circuits Corp.USASektor technologii - producent półprzewodników
VoestalpineAustriaSektor surowcowy - producent stali

 

PERSPEKTYWY DLA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NA KOLEJNE MIESIĄCE

Mając na uwadze znaczne wykorzystanie podejścia top-down do zarzadzania subfunduszem, analiza otoczenia makroekonomicznego oraz decyzje zarządzającego z niej wynikające będą kluczowe dla dalszych wyników subfunduszu. W najbliższych miesiącach istotne z perspektywy zachowania rynków akcji będzie zachowanie rynków obligacji. Poziom rynkowych i bazowych stóp procentowych jest bowiem kluczowy nie tylko z perspektywy wpływu na zachowanie poszczególnych gospodarek, ale również z perspektywy atrakcyjności wielu klas aktywów oraz zachowania kursów walut. 

Jeżeli poziom rentowności obligacji utrzyma się mniej więcej na poziomach z końca listopada/początku grudnia, to powinno być to relatywnie neutralne zarówno dla wzrostu gospodarczego jak również wycen spółek. Jeśli natomiast poziom stóp procentowych miałby się znacząco wzrosnąć w krótkim okresie czasu, może to mieć negatywne reperkusje zarówno z perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie, jak również atrakcyjności wycen poszczególnych rynków akcji.

Oczekujemy także, że w kolejnych miesiącach główna uwaga inwestorów na rynkach rozwijających się będzie w szczególności skupiona na Chinach. Dla wycen spółek z rynków wschodzących ważne będą zarówno czynniki makroekonomiczne, jak również czynniki geopolityczne.

 

MIEJSCE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PORTFELU KLIENTA

PKO Akcji Plus jest subfunduszem akcyjnym, więc jego miejsca należy upatrywać w części wzrostowej portfela (obok innych funduszy akcji czy funduszy nieruchomościowych). Mając na uwadze strukturę geograficzną, daje on ekspozycję głównie na rynek polskich akcji, ale posiada również ekspozycję na spółki notowane na zagranicznych parkietach (głównie w USA i Europie Zachodniej). Subfundusz jest odpowiedni dla inwestorów, którzy oczekują wyższej stopy zwrotu niż z funduszy dłużnych, a jednocześnie akceptują wysoki poziom ryzyka związany z inwestycją w akcje i liczą się z możliwością znacznych wahań wartości jednostki uczestnictwa.