Fundusz inwestycyjny miesiąca
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny jest subfunduszem akcji działającym w obszarze sektorów infrastruktury, budownictwa oraz nieruchomości. W portfelu znajdują się m.in. akcje spółek projektowych, budowlanych, deweloperskich, spółek produkujących materiały budowlane (np. stal, cegły czy cement), spółek będących właścicielami centrów handlowych lub sieci hoteli, oraz spółki działające w obszarze infrastruktury drogowej czy lotniczej. Subfundusz posiada szeroką ekspozycję geograficzną zarówno na rynki rozwinięte (USA
i Europa Zachodnia), jak również na rynki wschodzące (m.in. Polska, Turcja i Rosja) 

CO WPŁYNĘŁO NA BARDZO DOBRY WYNIK SUBFUNDUSZU
W STYCZNIU (+3,36%) I W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU (+19,56%)?

Wynik funduszu za ostatni rok to kompilacja dwóch głównych czynników. Pierwszym z nich było ogólne dobre zachowanie spółek budowlanych, wynikające z poprawy sentymentu wobec sektora, poprawy wyników spółek oraz zapowiedzi większych wydatków na infrastrukturę. Wszystkie te elementy pozwoliły na relatywnie dobre zachowanie szerokiego rynku budowlanego w ostatnich 12 miesiącach. Drugim czynnikiem, który dodatkowo wspierał wynik w 2016 roku była selekcja spółek i bardzo dobre zachowanie głównych pozycji funduszu, np. spółek Strabag (+40%) i Hochtief (+55%), Interxion (+16%) i Voesalpine (+32%).

Dobry wynik w styczniu (+3,36%) to głównie zasługa selektywnego podejścia do budowy portfela, w którym znalazły się m.in. polskie spółki budowlane, spółki z sektora infrastruktury hotelowej oraz spółki z sektora infrastruktury centrów danych.

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZU NA 31.01.2017

 1M3M12M3L5LMaks.* 
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny+3,4%+5,4%+19,6%+10,6%+5,4%+6,3%
Źródło: PKO TFI, Analizy Online. Obliczenia własne
* Stopa zwrotu od początku istnienia subfunduszu za okres (07.04.2010-31.01.2017)
 

 

 ---PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny

 

W JAKIE SPÓŁKI INWESTUJE SUBFUNDUSZ?

Kilka spółek, które można wymienić jako przykładowe inwestycje subfunduszu (bazując na sprawozdaniu finansowym z 30.06.2016 r.) to m.in.:

Nazwa spółki

Siedziba

Rodzaj działalności

LafargeHolcim

Szwajcaria

Jeden z największych producentów   cementu na świecie
(Materiały budowlane)

Atrium

Austria

Właściciel centrów handlowych w CEE
(Nieruchomości komercyjne)

Strabag

Austria

Spółka budowlana
(Segment budowlany)

Voestalpine

Austria

Producent stali
(Materiały   budowlane)

Melia

Hiszpania

Właściciel hoteli
(Nieruchomości)

Interxion

Holandia

Europejski właściciel centrów danych
(Infrastruktura informatyczna)

Hochtief

Niemcy

Spółka budowlana
(Segment budowlany)

Budimex

Polska

Spółka budowlana
(Segment budowlany)

Ferrovial

Hiszpania

Spółka budowlana + operator infrastruktury transportowej (Segment budowlany/Infrastruktura   transportowa)

Apator

Polska

Producent urządzeń pomiarowych (m.in. wodomierze, gazomierze, liczniki energii) (Przemysł elektromaszynowy)

 


PERSPEKTYWY DLA SUBFUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NA KOLEJNE MIESIĄCE

Perspektywa najbliższych kilku miesięcy będzie w znacznym stopniu zależała od konkretyzacji przedwyborczych obietnic Donalda Trumpa, dotyczących polityki fiskalnej i zwiększenia wydatków infrastrukturalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz od krystalizacji planu Junkera dotyczącego planów inwestycyjnych w Europie.

Pozytywnym impulsem dla spółek z portfela powinno być postępujące ożywienie we francuskiej oraz hiszpańskiej gospodarce. Zwiększone wykorzystanie infrastruktury transportowej, większa aktywność sektora budowlanego, większe wydatki konsumenckie i skłonność do remontów powinny pozytywnie wpłynąć na wyniki spółek znajdujących się w portfelu. W szczególności sektory, w które inwestuje subfunduszu powinny być wspierane obserwowaną w ostatnich kwartałach transmisją aktywów finansowych w stronę realnej gospodarki i aktywów trwałych. Taki przepływ środków powinien być z korzyścią dla spółek z sektorów infrastruktury i budownictwa, które charakteryzują się wyższą stopą dochodowości.

Potencjalnym problemem w poprawie wyników spółek w kolejnych kwartałach może być natomiast widoczny wzrost kosztów produkcji (wyższe ceny surowców) oraz wyższe rentowności obligacji, które negatywnie wpływają na wyceny aktywów infrastrukturalnych.

MIEJSCE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PORTFELU KLIENTA

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny jest subfunduszem akcji, więc jego miejsca należy upatrywać w części wzrostowej portfela (obok innych funduszy akcji czy funduszy nieruchomościowych). Ze względu na wysoką zmienność jak również sektorowy charakter inwestycji, subfundusz powinien stanowić raczej uzupełnienie portfela akcyjnego, niż jego główny trzon. Zanim jednak zdecydujemy o alokacji w ten czy inny subfundusz, powinniśmy najpierw zdecydować jaką łączną część portfela chcemy mieć zainwestowaną w funduszach akcyjnych, w tym wysokiego ryzyka.