Polityka informacyjna

PKO TFI przykłada dużą wagę do realizowanej polityki informacyjnej względem naszych klientów oraz potencjalnych klientów. Poniżej prezentujemy podstawowe zasady komunikacji z Państwem, w tym: