Pracownicze Programy
Emerytalne (PPE)

Co to jest PPE?

 

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) jest formą dobrowolnego, grupowego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru systemu emerytalnego.

Środki finansowe przekazywane są przez pracodawcę do zarządzania profesjonalnej instytucji finansowej. Istnieje również możliwość dokonywania dodatkowych, dobrowolnych wpłat przez pracownika.

Ulga podatkowa - wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem PPE stanowią koszty uzyskania przychodu.
Ulga ZUS – od składki podstawowej PPE pracodawca nie nalicza składek na ubezpieczenie społeczne
Dodatkowy aspekt motywacyjny/benefit dla pracowników
Wzmocnienie atrakcyjności i prestiżu pracodawcy w ocenie pracowników
Przewaga konkurencyjna na rynku pracodawców pozwalająca na stabilizację zatrudnienia

 

Dodatkowe oszczędności na przyszłą emeryturę finansowane przez pracodawcę.
Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych - wypłata środków z PPE po  uzyskaniu uprawnień emerytalnych nie jest opodatkowana.
Świadczenie objęte ulgą wobec ZUS.
Korzystna zasada dziedziczenia – w przypadku śmierci uczestnika PPE wypłata na rzecz osób uprawnionych lub spadkobierców nie jest objęta podatkiem spadkowym.
Środki zgromadzone w PPE zarządzane są przez profesjonalną instytucję finansową.
Możliwość dokonywania dodatkowych, dobrowolnych wpłat przez  pracownika.

 

Dlaczego warto nas wybrać?

  • Jesteśmy jednym z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce.
  • Posiadamy 20-letnie doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych oraz wieloletnią praktykę w zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi.
  • Należymy do największej polskiej grupy finansowej PKO Banku Polskiego.
  • Zarządzamy ponad 23 mld aktywów dla blisko pół miliona klientów.
  • Doceniają nas niezależni eksperci, otrzymaliśmy liczne nagrody za wyniki inwestycyjne oraz jakość zarządzania, m.in.:

   

   

  4 nagrody "Złoty Portfel gazety PARKIET"

   

  8 funduszy inwestycyjnych PKO TFI wysoko
  ocenionych (cztery i pięć gwiazdek) przez Analizy Online

  Czołowe miejsca w rankingach IKZE oraz IKE

  1 miejsce w rankingu IKZE Rzeczpospolitej
  "TFI oferujące IKZE w formie funduszu
  inwestycyjnego"

  IKE na 5 w rankingu IKE Analiz Online

   

   

  Nagroda "Byka i Niedźwiedzia gazety PARKIET"

   

  Naszym celem jest zdjęcie z pracodawcy wszystkich możliwych obowiązków związanych z funkcjonowaniem PPE
  i ograniczenie jego zaangażowania w cały proces. PKO TFI oferuje pracodawcom kompleksową obsługę w zakresie tworzenia i prowadzenia PPE (w szczególności: przygotowanie dokumentacji, rejestracja programu w Komisji Nadzoru Finansowego, uruchomienie i administrowanie programu).

  Pracodawcy, którzy powierzą nam zarządzanie PPE, otrzymają:

  • Wsparcie naszych ekspertów na każdym etapie tworzenia i funkcjonowania programu PPE.
  • Szkolenia, prezentacje, spotkania merytoryczne dla pracowników.
  • Dostęp do cyklicznych materiałów merytorycznych dot. m.in. wyników inwestycyjnych produktów wchodzących w skład PPE.

  Pracownicy firm, dla których będziemy zarządzać PPE, otrzymają:

  • Dedykowaną infolinię dla uczestników PPE
  • Bieżący dostęp on-line umożlwiający monitoring wartości zgromadzonych środków w ramach PPE, sprawdzenie aktualnych wyników inwestycyjnych oraz historii wpłat.
  • Dostęp do cyklicznych materiałów merytorycznych dot. m.in. wyników inwestycyjnych produktów wchodzących w skład PPE.

Jak zarządzamy PPE?

 • Środki wpłacane do Pracowniczego Programu Emerytalnego inwestowane są w specjalnie utworzonych do tego celu subfunduszach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego.
 • Są to innowacyjne rozwiązania inwestycyjne, które wykorzystują model cyklu życia klienta.
 • Model ten polega na ciągłym dopasowywaniu optymalnego profilu inwestycyjnego do wieku oszczędzającego.
 • Strategie inwestycyjne subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego zdejmują z uczestnika ciężar dokonywania zmian w trakcie trwania inwestycji, automatycznie dostosowując skład portfela do jego wieku.
  W miarę zbliżania się do daty przejścia uczestnika na emeryturę, portfele subfunduszy zawierają coraz więcej instrumentów o niższej zmienności, pozwalając na zabezpieczenie wypracowanych zysków z poprzednich lat.
 • Nazwy poszczególnych subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego zawierają orientacyjne daty zakończenia inwestycji (datę przejścia na emeryturę), które ułatwiają wybór właściwego rozwiązania emerytalnego.

 

 • W ramach ustaleń z pracodawcą możemy stworzyć dedykowane rozwiązania inwestycyjne PPE bazujące na naszej szerokiej ofercie funduszy inwestycyjnych.

 

 

 

 

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.  

Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa ofertę w zakresie PPE

e-mail: ppe.tfi@pkotfi.pl

tel: + 48 22 358 56 40

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30-17:00

 

W przypadku pytań  dotyczących obecnie zarządzanych przez nas PPE oraz kwestii operacyjnych

zapraszamy do kontaktu z infolinią

tel. 22 358 56 56

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-19:00

 

Zapraszamy do współpracy