Opis subfunduszu

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny jest subfunduszem o ściśle określonym spektrum inwestycyjnym. W polu jego zainteresowania leżą firmy związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, rynkiem deweloperskim, budownictwem komercyjnym oraz producentami materiałów dla tej branży operujących na różnych rynkach świata.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Benchmark

35% STOXX Europe 600 Construction & Materials EUR+55% STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services EUR+10%
WIBID ON

Data pierwszej wyceny

07.04.2010

Opłata za zarządzanie (w skali roku)maks. 3,00%
Opłaty za nabycieZgodnie z Tabelą opłat

 

 

Struktura aktywów

Dane dotyczące Struktury aktywów opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r.

 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat lub więcej

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj