Opis subfunduszu

PKO Medycyny i Demografii Globalny to subfundusz inwestujący głównie w akcje spółek, których zyski zależą od zmian demograficznych na świecie.

Rosnąca długość życia w krajach rozwiniętych i bogacące się społeczeństwa na rynkach wschodzących, to okazja dla wielu firm z sektorów ochrony zdrowia, dóbr i usług konsumenckich, finansowego czy nowoczesnych technologii. Rola zarządzającego subfunduszem polega na dokładnej analizie sytuacji spółek oraz czynników, które mogą stanowić o sukcesie rynkowym danej firmy oraz wyborze podmiotów z perspektywą ponadprzeciętnego wzrostu.

Informacje podstawowe

 

 

Kategoria funduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Benchmark

30% MSCI World Healthcare USD + 60% MSCI World USD + 10% WIBID ON

Data pierwszej wyceny

17.10.2016

Opłata za zarządzanie (w skali roku)maks. 3,00%
Opłaty za nabycieZgodnie z Tabelą opłat

 

Struktura aktywów

Dane dotyczące Struktury aktywów opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r.

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat lub więcej

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj