Opis subfunduszu

PKO Strategicznej Alokacji prowadzi politykę inwestycyjną zmiennej alokacji w zależności od oceny sytuacji rynkowej przez zarządzających. Inwestuje w papiery dłużne oraz akcje spółek na rynku polskim i globalnym, starając się aktywnie reagować na napływające dane gospodarcze, wyniki finansowe i politykę banków centralnych.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuMieszany
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark

15% MSCI World USD+35% WIG+50% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)

Data pierwszej wyceny

02.04.2007

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)2,50% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)2,50% (JU kat. A)
Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 4 lata

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

 

Uprzejmie informujemy o zamiarze połączenia w dniu 24.09.2021 r. subfunduszu PKO Zrównoważony (subfundusz przejmujący) z subfunduszem PKO Strategicznej Alokacji (subfundusz przejmowany), wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fio. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

 

Drukuj