Opis funduszu

Fundusz dostępny w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI. W skład funduszu wchodzi 5 subfunduszy dedykowanych określonym grupom wiekowym klientów (w zależności od daty planowanego przejścia na emeryturę). Subfundusze dopasowują politykę inwestycyjną wieku oszczędzającego. Pozwala to zwiększyć szanse na osiąganie zadowalających stóp zwrotu i ograniczyć poziom ryzyka inwestycyjnego.

W ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio dostępne są subfundusze o odrębnej polityce inwestycyjnej i różnych profilach ryzyka:

  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

Szczegóły

  • Fundusz funkcjonuje od 20 czerwca 2012 r.
  • Zarządzający: PKO TFI
  • Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 10 zł
  • Minimalna, pierwsza wpłata 500 zł, każda następna: 100 zł
  • Numer rachunku do wpłat na Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE): 12 1030 1508 0000 0005 0619 6002
Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat lub więcej
Drukuj