Opis subfunduszu

PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny to subfundusz akcyjny selekcyjny, inwestujący w akcje spółek na całym świecie, które działają proekologicznie i dzięki wytwarzanym produktom bądź usługom minimalizują bezpośrednio lub pośrednio negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne, a także których działania generują pozytywny wpływ na społeczeństwo, będące między innymi przedstawicielami branż takich jak: energia odnawialna i alternatywna, technologia, transport, recycling i gospodarowanie odpadami, oczyszczanie wody i ścieków, ograniczanie emisji szkodliwych substancji, ochrona zdrowia, edukacja, użyteczność publiczna.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuakcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska, Świat
Benchmark

brak

Data pierwszej wyceny23.10.2019
Wynagrodzenie za zarządzanie (w skali roku)maks. 3,00%
Opłaty za nabycieZgodnie z Tabelą opłat

Modelowa struktura aktywów:

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat lub więcej

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj