PKO Globalnej Strategii - fiz

Szczegóły

Dokumenty funduszu

Prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty („Prospekt”) wraz z aneksami nr 1-2 oraz komunikatami aktualizującymi nr 1-6 do Prospektu ze względu na utratę ważności Prospektu dostępne są w sekcji dokumenty do pobrania/prospekty informacyjne – archiwum (link).

Sprawozdania finansowe - Historyczne 

l