Kalkulator emerytalny

Twój plan na spokojną emeryturę

  • Jaką dodatkową kwotę miesięcznie chciałbyś otrzymywać na emeryturze (brutto)?

  • Płeć

  • Jaki jest Twój aktualny wiek?

  • lat
  • Kiedy planujesz przejść na emeryturę?

  • lat
  • lat

* Zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji 3% ponad inflację
** Szacowany czas trwania emerytury dla danej płci i wieku na podstawie tablic długości życia GUS (z uwzględnieniem trendów wydłużania średniej długości życia w poszczególnych grupach demograficznych w latach 1994-2018)

Kalkulator ma charakter poglądowy i nie powinien być traktowany jako instrument do szczegółowego oszacowania wartości korzyści podatkowych, Kalkulator nie uwzględnia opłat manipulacyjnych, które zależą od indywidualnie wybranych opcji programu.

Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mają charakter szacunkowy i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

loaderek.gifoverlay.png