Kalkulator podatkowy

Kalkulator podatkowy

  • Kwota wpłaty

  • Opłata za nabycie

  opłata manipulacyjna za nabycie pobrana przez fundusz zgodnie z Tabelą Opłat
  • Cena nabycia J.U.

  wartość WANJU w dniu wyceny zlecenia nabycia
  • Cena odkupienia J.U.

  wartość WANJU w dniu wyceny zlecenia odkupienia

  •  
   [Kwota wpłaty - (Kwota wpłaty x Opłata manipulacyjna przy nabyciu)] / Cena nabycia J.U.

  • Kwota wpłaty / Liczba nabytych J.U.

  • Cena odkupienia J.U. - Rzeczywista cena nabycia J.U.

  • Zysk na J.U. x liczba nabytych J.U. (zysk przed opodatkowaniem jest zaokrąglony do pełnych złotych)

  • Zysk na rejestrze przed opodatkowaniem x zryczałtowany podatek. Zryczałtowany podatek dochodowy
   w wysokości 19% od zysku z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobierany jest zgodnie z
   ustawą z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (pobrany podatek
   jest zaokrąglany do pełnych złotych)

Kalkulator jest narzędziem o charakterze poglądowym - dopiero w momencie realizacji zlecenia odkupienia/konwersji Towarzystwo może wyliczyć właściwą wartość podatku. W obliczeniach uwzględniany jest 19%-owy, zryczałtowany podatek dochodowy od zysku z tytułu udziału w Funduszu zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późniejszymi zmianami).

loaderek.gifoverlay.png