Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2015 roku zatrudniony w PKO BP najpierw jako Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego a obecnie jako Dyrektor Pionu Rynków.

W latach 2011-2015 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu BGZ S.A. odpowiedzialnego za Obszar Bankowości Korporacyjnej i Rynków Finansowych. W latach 2008-2011 był dyrektorem wykonawczym w Banku Pekao S.A. odpowiedzialnym za Pion Rynków Finansowych i Portfeli Inwestycyjnych.

Od 1995 roku do 2008 związany z grupą ABN AMRO, gdzie pełnił funkcje dyrektora departamentu skarbu, nadzorował w Londynie handel instrumentami finansowymi Regionu Europy Centralnej i Wschodniej, oraz pełnił funkcję członka zarządu ABN AMRO Bank (Polska) S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z obrotem i sprzedażą instrumentów finansowych, zarządzaniem aktywami i pasywami oraz ryzykiem finansowym.