Jolanta Górska - posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Instytucie Finansów Akademii Finansów w Warszawie. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła również studia podyplomowe Akademii Finansów w Warszawie w zakresie metodologii badań w naukach ekonomicznych, Politechniki Warszawskiej w zakresie wyceny nieruchomości oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie finansów i bankowości. Uzyskała Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E. Posiada uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego oraz uprawnienia do wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych i certyfikat potwierdzający kwalifikacje do wyceny przedsiębiorstw. Ukończyła także liczne szkolenia, m.in. z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wyceny wartości godziwej, szacowania nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych, wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych i wiele innych. Biegły sądowy ds. wyceny nieruchomości Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi. W latach 2006-2007 była wykładowcą na studiach magisterskich z zakresu finansów publicznych, finansów lokalnych i systemów podatkowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. na kierowniczych stanowiskach w Agencji Nieruchomości Rolnych, Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. oraz prowadząc własną działalność gospodarczą jako rzeczoznawca majątkowy. Ponadto, w 2017 roku była członkiem Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych a od marca 2020 r. członek RN JSW S.A.