W 1970 r. ukończył w stopniu magistra inżyniera studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. W 1971 ukończył Podyplomowe studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 2004 r. ukończył podyplomowe studia dla wyższej kadry menadżerskiej WI-FI w Wiedniu. W latach 1973-1981 zastępca redaktora naczelnego pisma "Technika Motoryzacyjna". W latach 1982-1989 zatrudniony w Spółdzielni Pracy Dziennikarzy - Agencja Omnipres jako redaktor biuletynu "Nauka i technika". W latach 1992 – 2001 był redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność” i prezesem spółki „Tysol” sp. z o.o. W latach 1998-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacyjnej. W latach 1999 - 2001 wykładał na Uniwersytecie Colorado, a w 2002 r. był wykładowcą w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. W latach 2002 – 2003 był doradcą Prezydenta m. st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego, zaś w latach 2003 - 2007 prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego sp. z o.o. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Prezesa Państwowego Wydawnictwa Rzeczpospolita S.A. W latach 2008 - 2012 zastępca redaktora naczelnego "Gazeta Bankowa", a w 2012 r. był wykładowcą w Wyższej Szkole Toruńskiej na Wydziale Stosunków Międzynarodowych. Od 2012 r. Redakotor naczelny Radia Solidarność. W 2016 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji PZU.