W 1998 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Karierę zawodową rozpoczęła w Agencji Celnej Polsped Gerlach Sp. z o.o., następnie przez ponad 13 lat zdobywała doświadczenie w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie, gdzie przez ostatnie 1,5 roku pełniła funkcję Wojewódzkiego Inspektora i sprawowała nadzór nad jego funkcjonowaniem.

W 2018 roku pracowała w PFR Nieruchomości jako Kontroler Zgodności i odpowiadała m.in. za zarządzanie ryzykiem braku zgodności i ryzykiem operacyjnym.

Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Działu Systemów Zarządzania i Ryzyka Korporacyjnego w PKN ORLEN SA. Sprawuje nadzór i koordynuje zadania w zakresie funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Koncernie i Spółkach GK. Nadzoruje także prawidłowe funkcjonowanie i doskonalenie Systemów Zarządzania w całym obszarze Koncernu oraz utrzymanie i rozszerzenie przyznanych Certyfikatów zgodności z wymaganiami norm i przepisani prawa.

W latach 2018 i 2019 była członkiem Rady Nadzorczej PARP, była również członkiem Rady Nadzorczej CBJ Sp. z o.o., a obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Szczecin- Goleniów Sp. z o.o. i PKO TFI SA.