Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Lubelskiej i University of Illinois w USA. Posiada tytuł Master of Business Administration.

Ekonomista i manager z bogatym doświadczeniem. Od 2007 do 2013 roku był prezesem Portu Lotniczego Lublin S.A. W tym czasie spółka zrealizowała największą w województwie lubelskim i pierwszą na tę skalę inwestycję w Polsce po 1989 roku – budowę i uruchomienie międzynarodowego lotniska w Lublinie. W 2016 roku pełnił funkcję członka zarządu do spraw inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Następnie był Członkiem Zarządu BGK Nieruchomości S.A. i Wiceprezesem PFR Nieruchomości S.A. oraz pełnomocnikiem ds. organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości. Zasiadał w Radzie Nadzorczej PKP S.A. W latach 2020-2022 był Prezesem Zarządu JSW Innowacje S.A.

W ramach pracy w BGK Nieruchomości S.A. i PFR Nieruchomości S.A. zarządzał dwoma funduszami inwestycyjnymi: „Funduszem Mieszkań na Wynajem” oraz „Funduszem Mieszkań dla Rozwoju”, a także pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego PFR Nieruchomości SA.

Od 30 września 2022 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO TFI. W dniu 7 grudnia 2022 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PKO TFI.