Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Politechniki Warszawskiej oraz studiów Executive MBA. Od 2017 do 2020 Visiting Fellow Uniwersytetu Oxfordzkiego.

Menedżer z blisko 30-letnim doświadczeniem. Polski przedsiębiorca, inwestor i doradca strategiczny. Doświadczony zarówno jako CEO prywatnych przedsiębiorstw, jak i Sekretarz Stanu resortu cyfryzacji odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe oraz Pełnomocnik Rządu w administracji centralnej. Od początku kariery związany z branżą nowoczesnych technologii cyfrowych oraz wsparcia przedsiębiorczości. Od 2012 Minister Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club. W 2015 od redakcji Burda-Media / CRN otrzymał prestiżowy tytuł „Człowiek Roku Branży ICT”. W listopadzie 2017 znalazł się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób obszaru innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej (lista New Europe 100). W latach 2017-2019 członek grupy doradców Sekretarza Generalnego ONZ (MAG). Senior Advisor brukselskiej FIPRA International. W grudniu 2019 otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Polskiej Gospodarki. Od 2018 do 2022 Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, reprezentujący środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe. Od sierpnia 2022 Członek Rady Wysokiego Szczebla ds. Współpracy Cyfrowej ONZ (IGF). Kawaler Orderu Odrodzenia Polski. Od stycznia 2020 do września 2022 Prezes Zarządu funduszu ko-inwestycyjnego NCBR Investment Fund ASI S.A.

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO TFI od dnia 17.10.2022 r.    

W ramach PKO TFI koncentruje się na obszarach innowacyjności, digitalizacji i efektywności procesów oraz strategicznych kierunkach rozwoju obszarów transformacji cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem technologii oraz usług finansowych (FinTech).