Od lutego 2022 pełni funkcję Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami PKO TFI.

Od początku pracy zawodowej związany z PKO TFI. Od 2007 roku początkowo jako pracownik Pionu Operacyjnego, następnie jako Trader Papierów Dłużnych oraz Zarządzający odpowiedzialny za dłużne fundusze otwarte i zamknięte. Doświadczenie zdobywał również w Credit Suisse Asset Management Polska. Członek Komitetu Inwestycyjnego PKO TFI oraz PKO Banku Polskiego.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył kurs dla kandydatów na doradcę inwestycyjnego oraz liczne szkolenia z zakresu rynków finansowych i makroekonomii.