Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył kurs dla kandydatów na doradcę inwestycyjnego oraz liczne szkolenia z zakresu rynków finansowych i makroekonomii.

Od początku pracy zawodowej związany z PKO TFI. Początkowo jako pracownik Pionu Operacyjnego, następnie jako Trader Papierów Dłużnych. Aktualnie pełni funkcję Zarządzającego Portfelami Papierów Dłużnych. Doświadczenie zdobywał również w Credit Suisse Asset Management Polska.