Doktor nauk ekonomicznych SGH (praca doktorska: Modele równowagi kapitałowej. Empiryczna weryfikacja dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, luty 2007). Jest absolwentem Aarhus School of Business w Danii oraz stypendystą Royal Melbourne Institute of Technology (Australia), a także Christian-Albrechts Universitaet zu Kiel (Niemcy).

W Polsce pracował dla największych instytucji finansowych takich jak Bank Handlowy, Dom Inwestycyjny BRE Banku, BPH TFI czy PZU Asset Management.