Od 2009 roku związany z PKO TFI, w którym odpowiada za analizy (głównie rynków surowcowych) oraz zarządzanie funduszami PKO Akcji Rynku Złota i PKO Surowców Globalny.

W latach 1994 – 1998 roku pracował na stanowisku analityka w Domach Maklerskich. Karierę kontynuował w PTE Bankowy, gdzie od 1998 roku piastował stanowiska analityka i zarządzającego funduszem.

Licencjonowany doradca inwestycyjny.