Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii  i Systemy Informacyjne, Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Matematyka oraz studiów podyplomowych z biologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od 2014 r. związany z PKO TFI, gdzie początkowo odpowiadał za analizę spółek telekomunikacyjnych, mediowych i technologicznych. Od 2016 roku zarządza funduszem PKO Medycyny i Demografii Globalny, a od przełomu 2016/2017 zarządza również funduszami PKO Technologii i Innowacji Globalny oraz PKO Spółek Innowacyjnych Globalny - fiz.