Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - specjalizacja bankowość.

W latach 2010 – 2013 zdobywał doświadczenie w BZWBK TFI jako analityk. W latach 2013-2014 był członkiem zespołu analiz w Ipopema Securities.

Z PKO TFI związany od 2014 r. odpowiada za spółki budowlane, deweloperskie, przemysłowe i energetykę.