Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym.

W latach 2002-2014 pracował w firmie PBW Polska przejętej w 2010 roku przez BNP Paribas Real Estate. Zajmował tam stanowisko Property Maintanance Manager zajmującego się obsługą funduszy AEW Europe i Guardian Managers. Główne obszary działania to nadzór nad przygotowaniem i realizacja budżetów operacyjnych i inwestycyjno-remontowych, nadzór nad  realizacją umów najmu, procesy rozbudowy nieruchomości.