Absolwent studiów magisterskich Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku finanse i bankowość oraz uczestnik programu Erasmus na Solvey Business School w Brukseli. Posiada ponad 9 letnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych.

Karierę zawodową rozpoczął w 2005 r. jako dealer walutowy oraz menedżer ds. kontaktów z klientami korporacyjnymi w Banku BPH S.A. w Warszawie - brał udział przy pierwszej i największej transakcji kupna nieruchomości komercyjnej w Polsce. W latach 2008-2012 pracował w departamencie finansowania nieruchomości komercyjnych w Kredyt Bank S.A. w Warszawie oraz ING Bank S.A. Od 2012 r. przez dwa lata był związany z TFI PZU S.A., współzarządzając funduszami nieruchomości komercyjnych. W latach 2013 - 2014 w BGK współtworzył strukturę inwestycyjną oraz strategię i biznes plan dla Funduszu Mieszkań na Wynajem - pierwszego komercyjnego funduszu mieszkaniowego w Polsce, z kapitałem własnym w wysokości ponad 1 mld euro. Od stycznia 2014 do października 2014 jako Dyrektor zespołu transakcyjnego w nowopowstałej spółce - BGK Nieruchomości S.A. aktywnie prowadził proces inwestycyjny dla Funduszu, oraz był członkiem Komitetu Inwestycyjnego. W latach 2015 - 2016 pełnił funkcję dyrektora działu rynków kapitałowych w Knight Frank sp. z o.o.