Plan Systematycznego Oszczędzania BIZNES PARTNER

Plan oferowany przez PKO Parasolowy - fio w ramach subfunduszy: PKO Obligacji Skarbowych, PKO Papierów Dłuznych Plus, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Stabilnego Wzrostu, PKO Zrównoważony i PKO Akcji, PKO Akcji Nowa Europa, PKO Strategicznej Alokacji. Minimalna wpłata do Planu wynosi 100 zł. Uczestnicy Planu otrzymują 50% zniżki w opłatach manipulacyjnych za nabycie jednostek w pierwszych trzech latach uczestnictwa w PSO BP.