Plan oferowany przez PKO Parasolowy - fio w ramach subfunduszy:

 • PKO Obligacji Skarbowych
 • PKO Papierów Dłużnych Plus
 • PKO Obligacji Długoterminowych
 • PKO Stabilnego Wzrostu
 • PKO Zrównoważony
 • PKO Akcji
 • PKO Akcji Nowa Europa
 • PKO Strategicznej Alokacji

Minimalna wpłata do Planu wynosi 100 zł.

Uczestnicy Planu otrzymują 50% zniżki w opłatach manipulacyjnych za nabycie jednostek w pierwszych trzech latach uczestnictwa w PSO BP. Możliwe jest uzyskanie 75% zniżki w opłatach przy co najmniej 3-letnim uczestnictwie w Planie i wniesieniu do PSO BP kwoty co najmniej 3600 zł. Uczestnicy, którzy oszczędzają minimum 10 lat i zgromadzili kwotę co najmniej 12 000 zł, otrzymują 100% zniżki w opłatach manipulacyjnych.

Zostań uczestnikiem programu

Aby zostać uczestnikiem Programu BIZNES INWESTYCJA lub Planu Systematycznego Oszczędzania BIZNES PARTNER, należy:

 • Posiadać rachunek Biznes Partner w Banku PKO BP S.A.
 • Udać się do najbliższej placówki PKO BP S.A. prowadzącej Punkt Obsługi Klienta PKO TFI SA
 • Podpisać umowę u dysponenta w PKO BP S.A. (potrzebny będzie dowód osobisty lub paszport)
 • Dokonać wpłaty na podany rachunek

Zapoznaj się z zasadami programu

 • Bardzo niskie opłaty manipulacyjne (spadające nawet do 0% przy długoterminowym oszczędzaniu)
 • Stały dostęp do oszczędności (brak ograniczeń co do terminów i kwot ewentualnych wypłat)
 • Wysoka zyskowność w dłuższym terminie
 • Brak konieczności deklarowania czasu trwania inwestycji, możliwość zawieszenia wpłat
 • Wygoda - możliwość składania zleceń za pomocą telefonu i Internetu
 • Środki zgromadzone w Planie mogą służyć jako zabezpieczenie kredytów