Program inwestycyjny PKO Akcjomat  to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie od panującej koniunktury rynkowej. Dzięki temu można uśrednić cenę zakupu jednostek uczestnictwa wybranych produktów inwestycyjnych. W ten sposób możesz uniknąć kupowania „na górce” i sprzedawania „w dołku”.

Jak działa WPI Akcjomat?

Środki przeznaczone na inwestycję w pierwszej kolejności są wpłacane do subfunduszu o niskim poziomie ryzyka i sukcesywnie przenoszone do subfunduszy bardziej ryzykownych ale dających w zamian szansę osiąganięcia potencjalnie większych zysków z inwestycji. Dzieje się to zupełnie automatycznie, co jest nie tylko wygodne, ale także pozwala ograniczyć wpływ emocji na ostateczny wynik inwestycji.

Dodatkowo wykorzystujesz wiedzę i umiejętności doświadczonego zespołu zarządzających PKO TFI, aby osiągnąć ponadprzeciętne stopy zwrotu.

Aktywa najpierw trafiają do subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych, który inwestuje głównie w bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa. Przez kolejne 12 miesięcy (raz na miesiąc) wpłacone środki są przenoszone stopniowo z Subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych do:

Wariant 1 - Wybranego portfela inwestycyjnego:

 

akcjomat_wariant_1_21012019.png 

W tym wariancie Programu po upływie 15 miesięcy, co trzy miesiące, struktura zgromadzonych środków będzie dostosowana do pierwotnie wybranego procentowego podziału środków.

Wysokość minimalnej wpłaty dla wariantu 1: 10 000 zł

Wariant 2 - Wybranego subfunduszu:

 

Wysokość minimalnej wpłaty dla wariantu 2: 6 000 zł

Korzyści:

  • stopniowo i bez emocji rozpoczynasz inwestycję w bardziej zyskowne produkty inwestycyjne o zróżnicowanym poziomie ryzyka
  • ograniczasz ryzyko związane z rozpoczęciem inwestycji w niewłaściwym momencie
  • zyskujesz szansę na zbudowanie dobrze zdywersyfikowanej inwestycji z korzystną relacją potencjalnego zysku do ryzyka
  • możesz przystąpić do więcej niż jednego Programu i wpłacać nieograniczoną ilość środków

 

Minimalna wpłata
Opłaty
Okres umowy
Warunki wypowiedzenia umowy
Informacje dodatkowe
Dysponowanie środkami