PKO Облігацій Самоврядування інвестує кошти учасників насамперед в облігації, випущені органами місцевого самоврядування. Їхня процентна ставка вища, ніж у державних казначейських облігацій, а оцінка зазнає незначних коливань завдяки відносно низькій чутливості до змін процентних ставок, завдяки чому можна досягти привабливих норм прибутку при обмеженій змінності оцінки. Крім того, Субфонд уклав договір з банком PKO Banki Polski S.A., на основі якого банк надав гарантію погашення сум, які належать Субфондові у зв’язку з володінням облігаціями одиниць територіального самоврядування (ОТС), якщо їх не оплатить Емітент, а також зобов’язався викупити частину або весь портфель облігацій ОТС на запит Субфонду. Якщо контрагент неспроможний виконати свої зобов’язання щодо Субфонду або припинить вищезгаданий договір, існує ризик ліквідності, пов'язаний з неспроможністю Субфонду продати депозити, що в кінцевому підсумку може призвести до відсторонення Субфонду від викупу часток участі.

Інвестуванняпов'язанезризиком. Перед здійсненням інвестування ознайомтеся з документом «Головна інформація для інвесторів» (ГІІ) та Проспектом Фонду. Представлені минулі результати не є гарантією здобуття подібних результатів у майбутньому. Повний зміст юридичної примітки.

Друкувати