2013-05-27

OPI  to produkt dedykowany osobom, które chcą systematycznie odkładać nawet małe kwoty. W ofercie PKO TFI dostępny jest od kwietnia ubiegłego roku.

Osobisty Program Inwestycyjny oparty jest na zasadzie regularnych wpłat. Dodatkowo, cztery warianty Programu ułatwiają dopasowanie sposobu inwestowania środków do swoich planów i możliwości. W ramach Programu klienci mogą inwestować w 5 subfunduszy z PKO Parasolowy – fio, o różnych strategiach inwestycyjnych: PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO Stabilnego Wzrostu Plus, PKO Zrównoważony Plus, PKO Akcji Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus.

„OPI to produkt bardzo popularny w naszej sieci sprzedaży. Przez pierwszy rok klienci otworzyli 100 566 Programów, wpłacili ponad 209 ml zł. Nasi klienci są świadomi tego, że poprzez długoterminowe, regularne oszczędzanie nawet niewielkich kwot buduje się kapitał. Jednakże przy wyborze strategii inwestycyjnej nadal wykazują dużą ostrożność.” – mówi Krzysztof Muryn, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży w PKO TFI.

Osobisty Program Inwestycyjny oferowany przez PKO TFI dwukrotnie zajął I miejsce w rankingu przygotowanym przez niezależny ośrodek badawczy, Analizy Online. Analizy Online doceniły dobrą jakość funduszy, dobrze zorganizowany proces inwestycyjny, doświadczenie zarządzających, ograniczanie różnego rodzaju ryzyk, przy jednoczesnym aktywnym korzystaniu z szerokiego spektrum inwestycyjnego oraz bogatego instrumentarium. Dzięki tym czynnikom, fundusze oferowane w Programie przynoszą wyższe od średniej stopy zwrotu.