Laur konsumenta PPK 2021„Laur Konsumenta 2021” dla PPK z oferty PKO TFI

Miło nam poinformować, że PPK z oferty PKO TFI otrzymało I miejsce w konkursie i zostało wyróżnione Złotym Laurem Konsumenta w kategorii PPK. Laur Konsumenta to ogólnopolski projekt konsumencki, który wyłania każdego roku najpopularniejsze produkty i marki w swoich kategoriach.

 

_statuetka_byki i niedźwiedzie_

„Byk i Niedźwiedź” dla PPK z oferty PKO TFI - 2020

Kolejny rok z rzędu PPK z oferty PKO TFI otrzymało nagrodę "Byki i Niedźwiedzie" w kategorii "PPK Roku" przyznawaną przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Byki i Niedźwiedzie  trafią do najważniejszych postaci i instytucji rynku kapitałowego oraz najlepszych spółek z warszawskiej giełdy. 

 

„Złoty PZłoty portfel PKO TFIortfel” dla Zarządzającego subfunduszem PKO Akcji Rynku Złota

„Złoty Portfel” to wyróżnienie dla najbardziej skutecznych zarządzających funduszami, działających na polskim rynku kapitałowym, przyznawane przez Gazetę Giełdy Parkiet. Z przyjemnością informujemy, że kolejny rok z rzędu to wyróżnienie otrzymuje Radosław Pela, zarządzający subfunduszem PKO Akcji Rynku Złota. PKO Akcji Rynku Złota wypracował w 2020 roku stopę zwrotu w wysokości 28,3%, co uczyniło go najbardziej zyskownym funduszem inwestycyjnym 2020 roku.

 

PKO Akcji Rynku Złota Funduszem Inwestycyjnym Roku 2019 w konkursie Invest Cuffs 2020

PKO Akcji Rynku Złota z oferty PKO TFI otrzymał nagrodę w kategorii Fundusz Inwestycyjny 2019, w konkursie Invest Cuffs 2020, podczas konferencji ABC Inwestowania. W konkursie uhonorowane zostały osoby i podmioty, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju świadomości inwestorów oraz budowania produktów i usług najwyższej jakości. Organizatorem “Konkursu Invest Cuffs 2020 – Nagrody Rynku Inwestycyjnego” (VI edycja) byłą Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych.

 „Złoty Portfel” dla Zarządzającego subfunduszem PKO Akcji Rynku Złota - 2019

Złoty portfel PKO TFI

 „Złoty Portfel” to wyróżnienie dla najbardziej skutecznych zarządzających działających z ramienia TFI polskiego rynku kapitałowego, przyznawane przez Gazetę Giełdy Parkiet. Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota osiągnął w 2019 roku ponad 55,2% stopę zwrotu – co pozwoliło go nazwać najzyskowniejszym funduszem inwestycyjnych 2019 roku.

 

PKO Akcji Rynku Złota najlepszym funduszem inwestycyjnym 2019 roku

W opublikowanym przez Analizy Online zestawieniu 10-ciu najlepszych funduszy 2019 roku, PKO Akcji Rynku Złota znalazł się na I miejscu. „Listę najzyskowniejszych funduszy otwartych 2019 roku otwiera PKO Akcji Rynku Złota z wynikiem +55,2%.”– czytamy na portalu www.analizy.pl.

 „Byk i Niedźwiedź” dla PPK z oferty PKO TFI - 2019

_statuetka_byki i niedźwiedzie_Doceniając pracę włożoną we wdrożenie, uruchomienie oraz przekonanie uczestników do pozostania w pracowniczych planach kapitałowych, Gazeta Giełdy Parkiet wyróżniła instytucję w kategorii PPK roku. Zwycięzcą zostało PKO TFI, które uruchomiło fundusze PPK jako pierwsze. Było także liderem pod względem aktywów po pierwszej turze wdrażania PPK.

 

„Laur Konsumenta 2020” dla PPK z oferty PKO TFI


_LaurKonsumentaZłoty2020_dla PPKLaur Konsumenta to ogólnopolski projekt konsumencki, który wyłania każdego roku najpopularniejsze produkty i marki w swoich kategoriach. O kolejności miejsc, w każdej kategorii produktowej, decyduje liczba głosów oddanych przez Konsumentów na poszczególne produkty/usługi znajdujące się na liście poddanej głosowaniu. Wygrywa produkt/usługa z największą liczbą oddanych głosów. Plebiscyt przynosi markom odpowiedź na jedno z podstawowych pytań: które produkty i usługi są obecnie najpopularniejsze w swojej grupie?  W bieżącej edycji to właśnie Pracownicze Plany Kapitałowe z PKO TFI zajęły I miejsce.

„5-tka” od Analiz Online dla IKE i IKZE z oferty PKO TFI - 2019

Kolejny rok z rzędu Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE + IKE), który umożliwia inwestowanie na przyszłość zarówno w IKE jak również w IKZE, znalazł się na podium w Rankingu IKE i w Rankingu IKZE. Obydwa produkty zostały ocenione przez Analizy Online na „5-tkę” zajmując II miejsca.

I miejsce dla IKE z oferty PKO TFI w Rankingu IKE Analiz Online - 2018

Indywidulane Konto Emerytalne (IKE) w PKO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) zostało uznane za „Najlepsze IKE” w 2018 roku w corocznym rankingu IKE organizowanym przez Analizy Online – niezależny ośrodek badawczy na rynku funduszy inwestycyjnych. W Rankingu brane pod uwagę były efektywność zarządzania, opłaty oraz szerokość oferty.

II miejsce dla IKZE z oferty PKO TFI w Rankingu IKZE Analiz Online - 2018

Indywidulane Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w PKO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) zostało ocenione na „5-tkę”, co pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca w corocznym rankingu IKZE zorganizowanym przez Analizy Online. Produkt ten został wysoko oceniony przede wszystkim za najniższe wśród wszystkich oferowanych IZKE opłaty, wysoką efektywność zarządzania kapitałem oraz dostępność funduszy cyklu życia.

I miejsce w Rankingu IKZE TFI Rzeczpospolitej - 2018

W Rankingu oceniane były stopy zwrotu z inwestycji, zróżnicowanie oferty, opłaty pobierane od klientów oraz wyniki inwestycyjne. Rzeczpospolita oceniając IKZE, wzięła pod uwagę wyniki inwestycyjne w różnych okresach, opłaty pobierane przez instytucje finansowe oraz różnorodność oferty (kryterium to nie dotyczy DFE).

Wysokie oceny dla subfunduszy zarządzanych przez PKO TFI SA przyznane przez Analizy Online - 2018

W pierwszym półroczu 2018 roku niezależny ośrodek badawczy Analizy Online, podtrzymał wysoką ocenę w postaci „5 gwiazdek” dla subfunduszu GAMMA przejmowane w tym czasie od GAMMA TFI. W sumie 13 funduszy inwestycyjnych otwartych z oferty PKO TFI jest wyróżnione najwyższymi ocenami w ratingach Analiz Online. Produkty z oceną 4 i 5 gwiazdek to według Analiz Online fundusze, które powinny znaleźć się w portfelu inwestorów.

Nagroda „Alfa” w kategorii Bestseller dla subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych - 2018

„Alfa Bestseller” to nagroda dla detalicznego funduszu otwartego, który w minionym roku cieszył się największą popularnością mierzoną wielkością napływów netto. W 2017 roku do subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych klienci wpłacili netto ponad 3,9 mld zł. Na koniec 2017 roku subfundusz zarządzał ponad 10 mld zł. Wśród nominowanych do nagród „Alfa 2017” zostały nominowane jeszcze dwa subfundusze inwestycyjne z oferty PKO TFI: PKO Akcji Plus (w kategorii funduszy akcji polskich) oraz PKO Zrównoważony (w kategorii funduszy zrównoważonych).

Nagroda „Alfa” w kategorii „Najlepsze fundusze akcji polskich 2018”

PKO Akcji Plus otrzymał nagrodę "Alfa" przyznaną przez Analizy Online, w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich, podczas konkursu „Alfy 2018”.

Wyróżnienie w kategorii „Najlepsze TFI w 2018 roku”

PKO TFI otrzymało wyróżnienie w kategorii „Najlepsze TFI w 2018 roku” przyznane przez Analizy Online podczas konkursu „Alfy 2018”

Wyróżnienia Alfa 2018

Analizy Online podczas konkursu „Alfy 2018” przyznały wyróżnienia dla takich funduszy PKO TFI, jak:

Nagroda „Alfa” w kategorii Bestseller dla subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych - 2017

PKO Skarbowy otrzymał od Analiz Online nagrodę „Alfa” w kategorii Bestseller. W 2017 roku do subfunduszu PKO Skarbowego klienci wpłacili netto ponad 3,9 mld zł. Na koniec 2017 roku subfundusz zarządzał ponad 10 mld zł. „Alfa Bestseller” to nagroda dla detalicznego funduszu otwartego, który w minionym roku cieszył się największą popularnością mierzoną wielkością napływów netto.

Wyróżnienia Alfa 2017

Analizy Online podczas konkursu „Alfy 2017” przyznały wyróżnienia dla takich funduszy PKO TFI, jak:

„5-tka” od Analiz Online dla IKE i IKZE z oferty PKO TFI - 2017

Po raz kolejny Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE + IKE), który umożliwia inwestowanie na przyszłość zarówno w IKE jak również w IKZE, stanął na podium w Rankingu IKE i w Rankingu IKZE. Obydwa produkty zostały ocenione przez Analizy Online na „5-tkę” zajmując II miejsca.

IKZE z oferty PKO TFI na podium w rankingu Rzeczpospolitej - 2017

Po raz kolejny Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego wchodzące w skład Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) stanęło na podium w corocznym Rankingu IKZE Rzeczpospolitej. Przy ocenie IKZE brano pod uwagę wyniki inwestycyjne w różnych okresach, pobierane opłaty oraz różnorodność oferty.

„Złoty Portfel” dla zarządzającego subfunduszem inwestycyjnym PKO Surowców Globalny - 2017

„Złoty Portfel” to wyróżnienie dla najbardziej skutecznych zarządzających działających z ramienia TFI polskiego rynku kapitałowego, przyznawane przez Gazetę Giełdy Parkiet. Subfundusz PKO Surowców Globalny osiągnął w 2016 roku ponad 76% stopę zwrotu - jest to najlepszy wynik wśród funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego osiągnięty w zeszłym roku.

Wyróżnienie w kategorii „Najlepsze TFI w 2016 roku”

PKO TFI otrzymało wyróżnienie w kategorii „Najlepsze TFI w 2016 roku” przyznane przez Analizy Online podczas konkursu „Alfy 2016”

Wyróżnienia Alfa 2016

Analizy Online podczas konkursu „Alfy 2016” przyznały wyróżnienia dla takich funduszy PKO TFI, jak:

IKE z PKO TFI na podium w Rankingu IKE 2016 Analiz Online

IKE oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) po raz kolejny znalazło się w trójce najlepszych IKE opartych na oszczędzaniu w funduszach inwestycyjnych.

IKZE działające w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) zajęło I miejsce w Rankingu TFI oferujących IKZE, według dziennika „Rzeczpospolita”. Pod uwagę brane były trzy czynniki tj. stopy zwrotu z inwestycji w czterech okresach, zróżnicowana oferta oraz opłaty pobierane od klientów.

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek numerem 1 w Ratingu Funduszy 2016 Forbesa

W Ratingu Funduszy 2016 Forbesa wysokie pozycje w swoich grupach zajęły także: PKO Akcji PlusPKO Zrównoważony oraz PKO Stabilnego Wzrostu. Metodologia zastosowana w Ratingu uwzględniała stopy zwrotu wypracowane przez fundusze w ciągu jednego, trzech i pięciu lat. Pod uwagę brane były oferty tylko tych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które mają produkty w przynajmniej trzech z czterech badanych kategorii funduszy.

Wyróżnienia Alfa 2015

Analizy Online podczas konkursu „Alfy 2015” przyznały wyróżnienia dla takich funduszy PKO TFI, jak:

Fundusze PKO TFI wśród najlepiej sprzedających się produktów w 2015 roku wg Rzeczpospolitej i Parkietu

W funduszowym gronie TOP 10 2015 roku przygotowanym przez Rzeczpospolitą i Parkiet  znalazły się dwa nasze subfundusze:

  • PKO Technologii i Innowacji Globalny oraz
  • PKO Rynku Pieniężnego.

III miejsce dla IKE PKO TFI w Rankingu IKE Analiz Online - 2015

IKE oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) znalazło się w trójce najlepszych IKE opartych na oszczędzaniu w funduszach inwestycyjnych. W Rankingu brane pod uwagę były trzy czynniki tj. efektywność zarządzania, koszty oraz szerokość oferty.

II miejsce dla IKE PKO TFI w Rankingu IKE Rzeczpospolitej - 2015

IKE oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) zajęło II miejsce wśród produktów z oferty krajowych TFI. W Rankingu brane pod uwagę były: wielkość oferty poszczególnych instytucji, opłaty za prowadzenie IKE oraz stopy zwrotu wypracowane w różnych okresach.

ALFA 2014

Nominacja do nagrody „ALFA 2014” dla najlepszych funduszy, przyznawanej przez niezależny ośrodek badawczy Analizy Online:

  • w kategorii funduszy stabilnego wzrostu dla PKO Stabilnego Wzrostu
  • w kategorii funduszy zrównoważonych dla PKO Zrównoważony Plus
  • w kategorii fundusze aktywnej alokacji PKO Strategicznej Alokacji

IV miejsce w corocznym rankingu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych przeprowadzanym przez Rzeczpospolitą - 2014

Ranking TFI i funduszy inwestycyjnych publikowany jest przez Rzeczpospolitą ma na celu pomóc osobom zainteresowanym lokowaniem oszczędności w wyborze funduszu inwestycyjnego. Analizie poddane są wyniki funduszy z ostatnich 5 lat, ryzyko, powtarzalność wyników, rotację w zespole zarządzającym oraz subiektywna ocena komunikacji TFI z mediami.

CEE IPO Summit Awards 2012

PKO TFI zostało uhonorowane nagrodą CEE IPO Summit Awards w kategorii Best Domestic Emerging Markets Long Fund. W uzasadnieniu przyznanej nagrody czytamy:
Wysoka jakość funduszy PKO TFI oparta jest na dobrze zorganizowanym procesie inwestycyjnym, doświadczonych zarządzających, innowacyjnych produktach połączonych z systematycznym podejściem do ryzyka inwestycyjnego. Dzięki tym czynnikom, fundusze PKO TFI przynoszą wyższą od średniej stopę wzrostu.
Na uwagę zasługuje również aktywne podejście do inwestycji zagranicznych, w zakresie którego fundusze akcyjne PKO TFI są jednymi z liderów wśród dużych TFI.

 

Wyróżnienie Gazety Finansowej – 2012 r.

Kapituła nagrody "Finansista Roku" przyznała wyróżnienie Jakubowi Karnowskiemu, Prezesowi PKO TFI "za przemyślaną, długofalową strategię osiągania ponadprzeciętnych wyników funduszy inwestycyjnych bez narażania Klientów na nadmierne ryzyko inwestycyjne. Od 2008 roku PKO TFI przeprowadziło gruntowane zmiany w polityce inwestycyjnej i komunikacji z klientami. Zmieniono strukturę właścicielską firmy i zbudowano od podstaw nowy zespół zarządzania aktywami. Ta strategia spowodowała, że wszystkie fundusze PKO TFI, spośród najbardziej popularnych grup funduszy, znajdują się powyżej mediany rynkowej."

 

Laur Konsumenta 2011

PKO TFI po raz trzeci zajęło I miejsce w ogólnopolskim plebiscycie "Laur Konsumenta/Klienta 2011" w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wyróżnienie zostało przyznane na podstawie wyników sondażu, który przeprowadzono w okresie maj - lipiec 2011. W badaniu wzięło udział 800 osób.

 

Grand Prix 2010 dla PKO TFI

PKO TFI ponownie zajęło I miejsce w programie Laur Klienta, w kategorii Fundusze Inwestycyjne. Tym razem Towarzystwo zostało wyróżnione nagrodą specjalną GRAND PRIX Lauru Konsumenta 2010 r. Program Laur Konsumenta to przeprowadzany od pięciu lat sondaż popularności produktów, usług i marek wśród polskich konsumentów. Laur Konsumenta to równocześnie największy, najbardziej rozpoznawalny i popularny program konsumencki w kraju.

 

Laur Konsumenta 2009

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajęło I miejsce w programie "Laur Konsumenta i Klienta 2009" w kategorii fundusze Inwestycyjne, otrzymując Złote Godło Lauru Konsumenta 2009. Nagroda została przyznana na podstawie badań opinii klientów.

 

Złoty Portfel 2008 gazety PARKIET

Arkadiusz Bogusz - Zarządzający Funduszami PKO TFI został nagrodzony „Złotym Portfelem 2008” przyznawanym przez redakcję Gazety Giełdy PARKIET. Nagrodę w kategorii Najlepszy Zarządzający Funduszem Krajowych Papierów Dłużnych przyznano za wyniki inwestycyjne funduszu PKO Obligacji Długoterminowych – fio w 2008 r. Fundusz ten był najlepszym funduszem na rynku w tej kategorii osiągając stopę zwrotu w wysokości 21,46 %.

 

 Portfel Roku 2007 tygodnika WPROST

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio zdobył tytuł najlepszego funduszu polskich akcji w 2007 w rankingu tygodnika Wprost. W ciągu 12 miesięcy osiągnął stopę zwrotu w wysokości 102,46% - to rekord w przypadku funduszy akcji na rynku polskim (dane na 28 września 2007 r.). Przez wiele miesięcy fundusz ten zajmował pierwsze pozycje w rankingach prowadzonych przez gazety o profilu finansowym.

 

 Złoty Portfel 2007 gazety PARKIET

Tomasz Adamus - Zarządzający Funduszami PKO TFI został nagrodzony, po raz drugi z rzędu, „Złotym Portfelem 2007” przyznawanym przez redakcję Gazety Giełdy PARKIET. Nagrodę w kategorii Najlepszy Zarządzający Funduszem Akcji Małych i Średnich Spółek przyznano za wyniki inwestycyjne funduszu PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – fio w 2007 r. Był on najlepszym funduszem na rynku w tej kategorii osiągając stopę zwrotu w wysokości 37,94 procent.

 

 Złoty Portfel 2006 gazety PARKIET

Nagroda Złoty Portfel 2006 gazety PARKIET dla Tomasza Adamusa - Zarządzającego funduszem PKO Akcji Nowa Europa - fio przyznano za ubiegłoroczne wyniki inwestycyjne funduszu PKO Akcji Nowa Europa - fio, który był najlepszym funduszem na rynku spośród funduszy akcji zagranicznych osiągając w 2006 r. stopę zwrotu w wysokości 17,14 procent.

 

 Podziękowania od Prezydenta RP – 2004 r.

Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w uznaniu za wsparcie udzielone przez PKO TFI SA Programowi "Internet w Szkołach - Projekt Prezydenta" przekazał na ręce Prezesa Zarządu statuetkę Platynowego Sponsora 2004. Prezydencka inicjatywa była ogólnopolskim przedsięwzięciem mającym na celu popularyzację nowych technologii wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.

 

 Nagroda Rzeczpospolitej dla Najlepszego TFI w 2002 r.

Nagroda dla PKO TFI, które zostało uznane przez dziennik Rzeczpospolita za Najlepszą Instytucję Finansową w 2002 r. w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Nagrodę przyznano oceniając sytuację finansową spółki, wysoką dynamikę wzrostu aktywów oraz osiągane doskonałe wyniki inwestycyjne.

 

Złoty Pieniądz dla funduszu PKO Obligacji – 2001 r.

Fundusz Obligacji PKO TFI został uhonorowany statuetką Złotego Pieniądza w kategorii Inwestycyjny Produkt Roku 2001. W 2001 roku Fundusz Obligacji osiągnął stopę zwrotu w wysokości 21,17%.

Nagrodę przyznała kapituła, w skład której weszli m.in. wiceminister finansów Jacek Bartkiewicz, przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Jacek Socha, prezes Związku Banków Polskich Andrzej Topiński, Prezes Stowarzyszenia TFI Piotr Dziewulski, poseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Krzysztof Lutostański, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń Jerzy Wysocki.

 

Statuetka Byka i Niedźwiedzia gazety PARKIET – 2001 r.

W 2002 r. Towarzystwo zostało uhonorowane prestiżową nagrodą – przyznawaną przez gazetę giełdy PARKIET Statuetką Byka i Niedźwiedzia w kategorii: Najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w 2001 r.

O uznaniu Towarzystwa za Najlepsze TFI zadecydowała wysoka ocena funkcjonowania w następujących obszarach:

  • konkurencyjność i stabilność wyników inwestycyjnych w zarządzanych funduszach
  • przyczynianie się do edukowania Polaków oraz zwiększania zainteresowania inwestowaniem
  • sposób sprzedaży i metody poszerzania kręgu odbiorców (w tym przestrzeganie wysokich standardów w sposobach informowania Klientów o ofercie)
  • tempo wzrostu aktywów.
Drukuj