Najczęściej zadawane pytania

Co to jest fundusz inwestycyjny?
W co inwestuje Fundusz?
Co to jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ)? Co to znaczy, że fundusz jest zamknięty?
Ile jest warta moja inwestycja?
Jak mogę uzyskać dostęp do zleceń za pośrednictwem Internetu?
Czy kolejne zlecenia muszę składać w tym samym miejscu, gdzie po raz pierwszy przystępowałem do funduszu?
Czy mogę przenieść moje jednostki z jednego funduszu PKO TFI do innego funduszu PKO TFI, czy muszę je uprzednio wypłacić a potem wpłacić ponownie?
Kto może otworzyć rejestr dla dziecka lub osoby małoletniej?
Czy moją inwestycję w funduszu inwestycyjnym powinienem uwzględnić w rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym? Czy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wysyła PIT?
Czy muszę przedłużać raz dokonaną inwestycję?
Jaka jest gwarancja, że moje środki nie przepadną?
Jakie są dodatkowe koszty związane z oszczędzaniem w funduszach inwestycyjnych?
Kim jest Pełnomocnik?
Kim jest Osoba Uprawniona?
Czym jest KID?
Drukuj