Najczęściej zadawane pytania

Co to jest fundusz inwestycyjny?
W co inwestuje Fundusz?
Ile jest warta moja inwestycja?
Czy mogę przenieść moje jednostki z jednego funduszu PKO TFI do innego funduszu PKO TFI, czy muszę je uprzednio wypłacić a potem wpłacić ponownie?
Czy moją inwestycję w funduszu inwestycyjnym powinienem uwzględnić w rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym? Czy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wysyła PIT?
Kto może otworzyć rejestr dla dziecka lub osoby małoletniej?
Jaka jest gwarancja, że moje środki nie przepadną?
Czy muszę przedłużać raz dokonaną inwestycję?
Jakie są dodatkowe koszty związane z oszczędzaniem w funduszach inwestycyjnych?
Czy kolejne zlecenia muszę składać w tym samym miejscu, gdzie po raz pierwszy przystępowałem do funduszu?
Jak wybrać właściwy fundusz?
Kto zarządza pieniędzmi funduszu?
Co to jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ)? Co to znaczy, że fundusz jest zamknięty?
Jak mogę uzyskać dostęp do zleceń za pośrednictwem Internetu?
W jaki sposób mam się zalogować do zleceń internetowych?
Co to jest i do czego służy PIN?
Co się stanie, kiedy zapomnę mój PIN?
Zablokowałem PIN - jak go odblokować?
Wpisuję poprawny numer rejestru oraz poprawny PIN, a mimo to nie mogę zalogować się do systemu. Co mam zrobić?
Co się stanie, jeżeli będę zmuszony wstrzymać wpłaty nowych środków do IKE? Czy istnieje możliwość zawieszenie wpłat na pewien czas?
Ile wynosi roczny limit wpłat na IKE?
Jakie warunki muszę spełnić, aby dokonać wypłaty z IKE?
Co to jest wypłata w ramach IKE i kiedy ją otrzymam?
Co to jest wypłata transferowa?
Co to jest zwrot z IKE?
Co się stanie z środkami w przypadku mojej śmierci przed osiągnięciem wieku umożliwiającego wypłatę z IKE?
Czy mogę dokonać wypłaty moich środków z IKE przed spełnieniem warunków określonych ustawą?
Kim jest Pełnomocnik?
Kim jest Osoba Uprawniona?
Co to jest i czym skutkuje zmiana podziału środków na IKE?
Czy mogę wybrać więcej niż jeden fundusz, w którym będę oszczędzać na IKE?
Jestem uczestnikiem Pracowniczego Programu Emerytalnego, czy będe mógł przenieść zgromadzone w PPE środki na IKE?
Czym są KIID - kluczowe informacje dla inwestorów?
Czym są KID - dokumenty zawierające kluczowe informacje?
Porównanie KIID a KID?
Drukuj