Serwis i-Fundusze – (inna nazwa to system IAT FI) to system umożliwiający uzyskanie informacji, składanie zleceń oraz dyspozycji przez uczestników indywidualnych i instytucjonalnych, na specjalnie do tego celu dedykowanych stronach internetowych.

Dzięki i-Fundusze można m.in. otworzyć rejestry w funduszach, odkupić jednostki uczestnictwa, złożyć zlecenie konwersji, przeniesienia, transferu, zastrzec dokument tożsamości, zmienić dane osobowe. Szczegółowy katalog zleceń i dyspozycji, które można składać przez serwis i-Fundusze opisują Zasady.

Z kolei w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) można złożyć przez i-Fundusze m.in. zmianę podziału środków, zmianę podziału wpłat, zwrot, wypłatę, wypełnić formularz dodania/zmiany osób uprawnionych,

Więcej informacji znajdziesz w Zasadach dostępnych w zakładce Oświadczenia i zasady.

LOGOWANIE

 

Jeżeli masz dostęp do serwisu
transakcyjnego PKO TFI

Jeżeli nie masz dostępu do serwisu
transakcyjnego PKO TFI

 ZALOGUJ SIĘ

 

PIERWSZE LOGOWANIE
(uczestnik indywiduany)
 

PIERWSZE LOGOWANIE
(uczestnik instytucjonalny)
 

 

  1. Aby zalogować się do i-Fundusze, przygotuj 8 cyfrowy Identyfikator - Numeru Uczestnika. Jest on fragmentem numeru rejestru, który możesz znaleźć na potwierdzeniach otrzymanych z PKO TFI.

W poniższym przykładowym numerze rejestru 08-12345678-120A-01, Numer Uczestnika to 12345678.  Uczestnicy PPK odnajdą go w liście powitalnym w polu Login. Jeśli masz już hasło zaloguj się do systemu.

  1. W przypadku pierwszego logowanie do serwisu, zapraszamy do zakładki Pierwsze logowanie dla uczestnika indywidualnego lub instytucjonalnego. 

a) W przypadku uczestników indywidualnych:

  • Jeśli nie mamy Twojego numeru telefonu komórkowego na stronie do Pierwszego logowania zamówisz PIN do pierwszego logowania, który wyślemy pocztą na twój adres do korespondencji. Po otrzymaniu przesyłki z PIN wejdź na zakładkę Zaloguj się. Po wpisaniu na stronie do logowania Numeru Uczestnika oraz PIN-u, ustanowisz własne hasło.
  • Jeśli wcześniej otrzymaliśmy Twój numer telefonu komórkowego w trakcie przystępowania do Funduszu, po weryfikacji danych, od razu zdefiniujesz hasło do i-Fundusze. Przygotuj swój Numer Uczestnika i postępuj zgodnie z instrukcją na stronie Pierwsze logowanie. Po ustanowieniu hasła korzystaj z opcji Zaloguj się.

b) W przypadku uczestników instytucjonalnych:

Z serwisu i-Fundusze mogą korzystać wyłącznie reprezentanci samodzielni i pełnomocnicy klienta instytucjonalnego. W ramach obsługi klienta instytucjonalnego wystarczy, aby jedna ze wskazanych osób przeszła proces pierwszego logowania do serwisu.

Pełnomocnicy będą mogli logować się do serwisu i-Fundusze i składać zlecenia do rejestrów, do których są umocowani, o ile PKO TFI posiada komplet danych przypisanych do pełnomocnika, w tym w szczególności numer telefonu komórkowego. Aktualną informację o pełnomocnikach można uzyskać po zalogowaniu się do serwisu i-Fundusze, wybierając zakładkę „szczegóły” na rejestrze.

W przypadku uczestników instytucjonalnych wejdź na https://i-fundusze.pl/firstLoginPrepInstitution postępuj zgodnie z instrukcją

 

 

Co to jest dwuetapowa autoryzacja?
Dwuetapowa autoryzacja w procesie logowania się do serwisów jest standardem na rynku, który zwiększa bezpieczeństwo oraz zapewnia ochronę przed nieuprawnionym logowaniem się do serwisu. Oprócz identyfikatora i hasła, użytkownicy i-Fundusze proszeni o wprowadzenie jednorazowego kodu wysłanego w wiadomości SMS.

Od kiedy zostanie wprowadzona dwuetapowa autoryzacja podczas logowania?
Od 5 lipca 2023 r. Do tego czasu trzeba uzupełnić numer telefonu komórkowego. Osoby, które nie podadzą aktualnego numeru telefonu komórkowego lub podany numer jest błędny utracą możliwość logowania się do serwisu i-Fundusze.

Co się stanie jeśli nie podam numeru telefonu do 5 lipca?
Użytkownicy, którzy nie podali numeru telefonu komórkowego w ramach swoich danych osobowych lub ich dane w tym zakresie są błędne lub nieaktualne, od 5 lipca utracą możliwość logowania do serwisu i-Fundusze. Po tym terminie uzupełnienie numeru telefonu niezbędnego do zalogowania, będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem BOK online lub w placówkach Dystrybutorów. Warto zaznaczyć, że taki proces od uzupełnienia danych przez klienta do możliwości zalogowania się do i-Fundusze, może potrwać do kilku dni. Dlatego zachęcamy, aby jak najszybciej zalogować się do i-Fundusze i uzupełnić lub sprawdzić aktualność swojego numeru telefonu komórkowego.

Jak sprawdzić jaki mam numer telefonu komórkowego w serwisie i-Fundusze?
Wejdź do zakładki „Dane osobowe i oświadczenia” znajdującej się w „Ustawieniach”, w prawym górnym rogu strony i sprawdź, czy podany tam numer telefonu komórkowego jest prawidłowy i aktualny. W tym miejscu możesz również zaktualizować swój numer telefonu komórkowego.

Co to jest BOK online?
BOK online to internetowe Biura Obsługi Klienta, w którym Uczestnicy indywidualni mogą złożyć wybrane zlecenia do funduszy po potwierdzeniu tożsamości dzięki usłudze mojeID opracowanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Wszystkie informację dot. BOK online znajdują się po tym linkiem: 
https://i-fundusze.pl/onlineCustomerService 

Jak wygląda sytuacja w przypadku Uczestników instytucjonalnych?
W przypadku Uczestników instytucjonalnych w przypadku podwójnej autoryzacji w i-Fundusze kod SMS będzie kierowany na numer telefonu komórkowego, który został podany przy danych Przedstawiciela. W celu sprawdzenia aktualnego numeru telefonu albo jego zmiany zachęcamy do kontaktu z opiekunami PKO TFI.

Co się stanie jeśli nie akceptuje wprowadzonych zmian dotyczących dwuetapowej autoryzacji?
Uczestnik, który nie akceptuje wprowadzonych zmian może wypowiedzieć Umowę na korzystanie z Systemu IAT FI poprzez złożenie Zlecenia Zmiany danych osobowych uczestnika w POK. Rozwiązanie Umowy następuje bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Czy można wyłączyć dwuetapową autoryzację?
Po 5 lipca 2023 roku nie będzie możliwości wyłączenia dwuetapowej autoryzacji.

Komunikat:

W związku z rozpoczęciem prac nad zmianą funkcjonalności w Systemie i-Fundusze, usługa otwarcia pierwszego Rejestru w Funduszach PKO została zawieszana na czas nieoznaczony. O ponownym uruchomieniu ww. usługi poinformujemy odrębnym komunikatem.

Jeśli chcesz otworzyć pierwszy rejestr w Funduszach PKO, zapraszamy do naszych Dystrybutorów.

Jeśli jesteś klientem PKO Banku Polskiego - zaloguj się do ipko i wybierz moduł Inwestycje/PKO Inwestomat lub odwiedź najbliższy oddział PKO Banku Polskiego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą funduszy PKO TFI.

W przypadku klientów instytucjonalnych prosimy o bezpośredni kontakt z PKO TFI.

1. Zapoznaj się z ofertą funduszy PKO TFI

OFERTA

Wybierz subfundusz z oferty PKO TFI, który jest najbardziej dopasowany do Twoich potrzeb pod kątem możliwych do osiągnięcia zysków i akceptowalnego poziomu ryzyka.

2. Wypełnij wniosek

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Przygotuj dokument tożsamości, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania, aktualny numer telefonu. Wypełnij ankietę Mifid. We wniosku wskaż wybrany przez siebie subfundusz. Wykonaj przelew  z rachunku korzystając z usługi PayByNet

3. Pierwsze logowanie

ZALOGUJ SIĘ

Po otwarciu pierwszego rejestru oraz nabyciu pierwszych jednostek uczestnictwa w dowolnym funduszu zarządzanym przez PKO TFI na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny otrzymasz potwierdzenie otwarcia rejestru zawierające Twój unikalny 8-cyfrowy numer Uczestnika. Jeśli w trakcie przystąpienia do funduszu pozostawiłeś nam swój numer telefonu komórkowego skorzystaj z opcji Pierwszego logowania.

Jak to zrobisz?

  • Przygotuj 8 cyfrowy Numer Uczestnika,
  • Wejdź na dedykowaną stronę dla

Uczestnika indywidualnego:  https://i-fundusze.pl/firstLoginPrep

Uczestnika instytucjonalnego https://i-fundusze.pl/firstLoginPrepInstitution

  • Przejdź szybki proces pierwszego logowania i weryfikacji.
  • Zdefiniuj własne hasło do systemu i potwierdź go otrzymanym  kodem SMS. W przypadku uczestnika indywidualnego, jeśli nie mamy Twojego numeru telefonu komórkowego zamówisz PIN do pierwszego logowania, który wyślemy do Ciebie pocztą na adres do korespondencji.

Zaloguj się do systemu, używając zdefiniowanego przez siebie hasła lub otrzymany PIN i inwestuj z nami online.

 

Oświadczenia, zasady i regulaminy

 

Archiwalne zasady, oświadczenia i regulaminy