Jeżeli masz dostęp do serwisu
transakcyjnego PKO TFI

Jeżeli nie masz dostępu do serwisu
transakcyjnego PKO TFI

 ZALOGUJ SIĘ

 

PIERWSZE LOGOWANIE

 


1. Aby zalogować się do i-Fundusze, przygotuj 8 cyfrowy Identyfikator- Numeru Uczestnika. Jest on fragmentem numeru rejestru, który możesz znaleźć na potwierdzeniach otrzymanych z PKO TFI.

W poniższym przykładowym numerze rejestru 08-12345678-120A-01, Numer Uczestnika to 12345678.  Uczestnicy PPK odnajdą go w liście powitalnym w polu Login.

2. W zależności od przekazanych nam danych przez Ciebie, będziesz potrzebować dodatkowo  PIN-u lub hasła, aby zalogować się do systemu.

Jeśli nie mamy Twojego numeru telefonu komórkowego na stronie do Pierwszego logowania zamówisz PIN do pierwszego logowania, który wyślemy pocztą na twój adres do korespondencji. Po otrzymaniu przesyłki z PIN wejdź na zakładkę Zaloguj się. Po wpisaniu na stronie do logowania Numeru Uczestnika oraz PIN-u, ustanowisz własne hasło.

Jeśli wcześniej otrzymaliśmy Twój numer telefonu komórkowego w trakcie przystępowania do Funduszu, po weryfikacji danych, od razu zdefiniujesz hasło do i-Fundusze. Przygotuj swój Numer Uczestnika i postępuj zgodnie z instrukcją na stronie Pierwsze logowanie.

 

1. Zapoznaj się z ofertą funduszy PKO TFI

OFERTA

Wybierz subfundusz z oferty PKO TFI, który jest najbardziej dopasowany do Twoich potrzeb pod kątem możliwych do osiągnięcia zysków i akceptowalnego poziomu ryzyka.

2. Wypełnij wniosek

WYPEŁNIJ WNIOSEK

Przygotuj dokument tożsamości, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania, aktualny numer telefonu. We wniosku wskaż wybrany przez siebie subfundusz. Wykonaj przelew
z rachunku korzystając z usługi PayByNet

3. Pierwsze logowanie

ZALOGUJ SIĘ

Po otwarciu pierwszego rejestru oraz nabyciu pierwszych jednostek uczestnictwa w dowolnym funduszu zarządzanym przez PKO TFI na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny otrzymasz potwierdzenie otwarcia rejestru zawierające Twój unikalny 8-cyfrowy numer Uczestnika. Jeśli w trakcie przystąpienia do funduszu pozostawiłeś nam swój numer telefonu komórkowego skorzystaj z opcji Pierwszego logowania.

Jak to zrobisz?

  • Przygotuj 8 cyfrowy Numer Uczestnika,
  • Zdefiniuj własne hasło do systemu i potwierdź go otrzymanym  kodem SMS.

Zaloguj się do systemu, używając zdefiniowanego przez siebie hasła i inwestuj z nami online

Oświadczenia i zasady