Serwis i-Fundusze – (inna nazwa to system IAT FI) to system umożliwiający uzyskanie informacji, składanie zleceń oraz dyspozycji przez uczestników indywidualnych i instytucjonalnych, na specjalnie do tego celu dedykowanych stronach internetowych.

Dzięki i-Fundusze można m.in. otworzyć rejestry w funduszach, odkupić jednostki uczestnictwa, złożyć zlecenie konwersji, przeniesienia, transferu, zastrzec dokument tożsamości, zmienić dane osobowe. Szczegółowy katalog zleceń i dyspozycji, które można składać przez serwis i-Fundusze opisują Zasady.

Z kolei w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) można złożyć przez i-Fundusze m.in. zmianę podziału środków, zmianę podziału wpłat, zwrot, wypłatę, wypełnić formularz dodania/zmiany osób uprawnionych,

Więcej informacji znajdziesz w Zasadach dostępnych w zakładce Oświadczenia i zasady.

LOGOWANIE

 

Jeżeli masz dostęp do serwisu
transakcyjnego PKO TFI

Jeżeli nie masz dostępu do serwisu
transakcyjnego PKO TFI

 ZALOGUJ SIĘ

 

PIERWSZE LOGOWANIE
(uczestnik indywiduany)
 

PIERWSZE LOGOWANIE
(uczestnik instytucjonalny)
 

 

  1. Aby zalogować się do i-Fundusze, przygotuj 8 cyfrowy Identyfikator - Numeru Uczestnika. Jest on fragmentem numeru rejestru, który możesz znaleźć na potwierdzeniach otrzymanych z PKO TFI.

W poniższym przykładowym numerze rejestru 08-12345678-120A-01, Numer Uczestnika to 12345678.  Uczestnicy PPK odnajdą go w liście powitalnym w polu Login. Jeśli masz już hasło zaloguj się do systemu.

  1. W przypadku pierwszego logowanie do serwisu, zapraszamy do zakładki Pierwsze logowanie dla uczestnika indywidualnego lub instytucjonalnego. 

a) W przypadku uczestników indywidualnych:

  • Jeśli nie mamy Twojego numeru telefonu komórkowego na stronie do Pierwszego logowania zamówisz PIN do pierwszego logowania, który wyślemy pocztą na twój adres do korespondencji. Po otrzymaniu przesyłki z PIN wejdź na zakładkę Zaloguj się. Po wpisaniu na stronie do logowania Numeru Uczestnika oraz PIN-u, ustanowisz własne hasło.
  • Jeśli wcześniej otrzymaliśmy Twój numer telefonu komórkowego w trakcie przystępowania do Funduszu, po weryfikacji danych, od razu zdefiniujesz hasło do i-Fundusze. Przygotuj swój Numer Uczestnika i postępuj zgodnie z instrukcją na stronie Pierwsze logowanie. Po ustanowieniu hasła korzystaj z opcji Zaloguj się.

b) W przypadku uczestników instytucjonalnych:

Z serwisu i-Fundusze mogą korzystać wyłącznie reprezentanci samodzielni i pełnomocnicy klienta instytucjonalnego. W ramach obsługi klienta instytucjonalnego wystarczy, aby jedna ze wskazanych osób przeszła proces pierwszego logowania do serwisu.

Pełnomocnicy będą mogli logować się do serwisu i-Fundusze i składać zlecenia do rejestrów, do których są umocowani, o ile PKO TFI posiada komplet danych przypisanych do pełnomocnika, w tym w szczególności numer telefonu komórkowego. Aktualną informację o pełnomocnikach można uzyskać po zalogowaniu się do serwisu i-Fundusze, wybierając zakładkę „szczegóły” na rejestrze.

W przypadku uczestników instytucjonalnych wejdź na https://i-fundusze.pl/firstLoginPrepInstitution postępuj zgodnie z instrukcją

 

 

Na czym polega dwuetapowa autoryzacja i czy jest niezbędna?
Dwuetapowa autoryzacja jest wymagana w procesie logowania się do serwisów internetowych i obecnie jest standardem na rynku. Praktyka podwójnej autoryzacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz ochronę przed logowaniem się przez osoby nieuprawnione. Podczas logowania do serwisu i-Fundusze poprosimy Cię o podanie, oprócz  identyfikatora i hasła, również jednorazowego kodu wysyłanego w wiadomości SMS.

Planuję zmianę numeru telefonu komórkowego. Jak i gdzie mam zgłosić nowy numer potrzebny do autoryzacji?
Nowy numer telefonu możesz zdefiniować w serwisie i-Fundusze, jednak  niezbędny do tego jest dotychczasowy numer telefonu. Możesz uzupełnić czy aktualizować numer telefonu wchodząc w zakładkę „Dane osobowe i oświadczenia” znajdującą się w „Ustawieniach”, w prawym górnym rogu strony. Po dokonanej zmianie, na dotychczasowy numer telefonu zostanie wysłany jednorazowy kod potwierdzający złożone zlecenie. Po wykonaniu operacji, jednorazowe kody SMS będziesz otrzymywać na nowy numeru telefonu w serwisie i-Fundusze.

Co zrobić jeśli wcześniej nie podałem/am numeru telefonu?
Uzupełnić numer telefonu, który jest niezbędny do zalogowania się do serwisu, jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem BOK online lub w placówkach dystrybutorów. Aktuaizacja tych danych może potrwać kilka dni.

Co to jest BOK online?
BOK online jest internetowym Biurem Obsługi Klienta, w którym Uczestnicy indywidualni mogą złożyć niektóre zlecenia do funduszy. (Po potwierdzeniu tożsamości dzięki usłudze mojeID opracowanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową). Wszystkie informacje dotyczące BOK online znajdują się po na stronie: https://i-fundusze.pl/onlineCustomerService 

Jak wygląda podwójna autoryzacja w przypadku użytkowników instytucjonalnych?
W chwili logowania się do i-Fundusze przez Uczestników instytucjonalnych kod SMS będzie wysłany na numer telefonu komórkowego, który został podany jako dane Przedstawiciela.
W celu sprawdzenia posiadanego przez nas numeru telefonu albo zgłoszenia zmiany, zachęcamy do kontaktu z Opiekunami z PKO TFI.

Czy można wyłączyć dwuetapową autoryzację?
Nie ma możliwości wyłączenia dwuetapowej autoryzacji.

 

Zapoznaj się z ofertą funduszy PKO TFI

OFERTA

 

Komunikat:

Możliwość otwarcia pierwszego Rejestru w Funduszach PKO online zawiesiliśmy na czas nieoznaczony.

Jeśli chcesz otworzyć pierwszy rejestr w Funduszach PKO, zapraszamy do naszych Dystrybutorów.

Jeśli jesteś klientem PKO Banku Polskiego - zaloguj się do iPKO i wybierz moduł Inwestycje/PKO Inwestomat lub odwiedź najbliższy oddział PKO Banku Polskiego.

W przypadku klientów instytucjonalnych prosimy o bezpośredni kontakt z PKO TFI.

 

Oświadczenia, zasady i regulaminy

 

Archiwalne zasady, oświadczenia i regulaminy