FUNDUSZE ESG – ODPOWIEDZIALNE INWESTOWANIE


Inwestując w fundusze ESG z naszej oferty możesz zarabiać i jednocześnie wspierać podmioty działające proekologicznie i odpowiedzialnie społecznie.

Baner ESG 

W przypadku inwestycji spod znaku ESG do portfela funduszy są wybierane akcje lub obligacje, których emitenci są nastawieni na:

ESG infografika_z Banku.png

Korzyści z inwestowania w fundusze ESG

kula.png

wspieranie działań związanych z ochroną środowiska oraz odpowiedzialnych społecznie (obecnie w Europie około połowa napływów do funduszy trafia do strategii związanych z nurtem ESG).

Strzalka.png

inwestowanie w spółki oraz podmioty działające w sektorach o dużym potencjale ekonomicznym i przyszłościowych branżach, które dzięki wprowadzanym innowacjom mogą także zwiększyć swoją odporność na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi czy demograficznymi.

wykres.png

aktywne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu potrzeby społeczne i cywilizacyjne są zaspakajane bez obciążeń dla przyszłych pokoleń.

Inwestowanie w produkty działające zgodnie z założeniami ESG to inwestycja w lepszą przyszłości dla nas i naszych dzieci!

Fundusze PKO TFI w standardzie ESG
Regulacje prawne dotyczące ESG
Inwestycje w zrównoważony rozwój
Zarządzanie ryzykiem związanym ze zrównoważoną działalnością
Ryzyko związane ze zrównoważoną działalnością
Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju
Przejrzystość polityki wynagrodzeń w związku z ryzykami dla zrównoważonego rozwoju
Ujawnienia z art. 10 SFDR
Drukuj