Najlepsze fundusze

FunduszWartośćZmiana 12 m-cy
PKO Papierów Dłużnych USD 130,90 PLN
12,87%
PKO Obligacji Samorządowych 103,90 PLN
3,28%
PKO Surowców Globalny 194,95 PLN
2,29%
PKO Obligacji Samorządowych II 98,73 PLN
0,71%
PKO Gamma Plus 98,10 PLN
-1,68%

Więcej

Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.