Najlepsze fundusze

FunduszWartośćZmiana 12 m-cy
PKO Akcji Rynku Złota 144,65 PLN
49,49%
PKO Akcji Rynku Europejskiego 107,39 PLN
11,35%
PKO Surowców Globalny 130,11 PLN
10,66%
PKO Papierów Dłużnych USD 113,64 PLN
9,95%
PKO Akcji Nowa Europa 110,73 PLN
6,57%

Więcej