Najlepsze fundusze

FunduszWartośćZmiana 12 m-cy
PKO Akcji Rynku Polskiego 98,14 PLN
42,46%
PKO Akcji Polskich Plus 95,24 PLN
39,98%
PKO Akcji Strefy Euro 142,72 PLN
34,72%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 311,32 PLN
33,00%
PKO Emerytura 2045 12,20 PLN
32,32%

Więcej

Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.