Najlepsze fundusze

FunduszWartośćZmiana 12 m-cy
PKO Akcji Rynku Złota 197,63 PLN
52,78%
PKO Technologii i Innowacji Globalny 311,26 PLN
12,60%
PKO Surowców Globalny 144,47 PLN
12,52%
PKO Papierów Dłużnych USD 117,53 PLN
7,24%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 12,46 PLN
4,36%

Więcej