Najlepsze fundusze

FunduszWartośćZmiana 12 m-cy
PKO Akcji Rynku Złota 120,70 PLN
17,63%
PKO Papierów Dłużnych USD 108,44 PLN
13,28%
PKO Surowców Globalny 129,64 PLN
9,68%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 11,97 PLN
3,37%
PKO Obligacji Długoterminowych 215,21 PLN
3,15%

Więcej