Najlepsze fundusze

FunduszWartośćZmiana 12 m-cy
PKO Papierów Dłużnych USD 108,96 PLN
13,41%
PKO Akcji Rynku Złota 114,78 PLN
6,60%
PKO Surowców Globalny 125,92 PLN
4,47%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 11,95 PLN
3,11%
PKO Obligacji Długoterminowych 215,01 PLN
3,07%

Więcej