Najlepsze fundusze

FunduszWartośćZmiana 12 m-cy
PKO Akcji Rynku Europejskiego 145,65 PLN
20,36%
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 121,45 PLN
16,21%
PKO Akcji Rynku Japońskiego 127,81 PLN
15,39%
PKO Dóbr Luksusowych Globalny 304,60 PLN
15,05%
PKO Akcji Plus 95,82 PLN
14,49%

Więcej

Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.