Najlepsze fundusze

FunduszWartośćZmiana 12 m-cy
PKO Akcji Rynku Złota 129,87 PLN
13,15%
PKO Papierów Dłużnych USD 119,54 PLN
9,31%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 12,19 PLN
2,27%
PKO Obligacji Długoterminowych 218,68 PLN
1,79%
PKO Bursztynowy 10,18 PLN
1,09%

Więcej