Najlepsze fundusze

FunduszWartośćZmiana 12 m-cy
PKO Akcji Rynku Złota 196,01 PLN
86,87%
PKO Surowców Globalny 143,03 PLN
25,86%
PKO Papierów Dłużnych USD 119,30 PLN
7,86%
PKO Technologii i Innowacji Globalny 289,34 PLN
6,91%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 12,31 PLN
3,97%

Więcej