Najlepsze fundusze

FunduszWartośćZmiana 12 m-cy
PKO Papierów Dłużnych USD 125,57 PLN
11,02%
PKO Obligacji Samorządowych 103,10 PLN
2,53%
PKO Surowców Globalny 199,18 PLN
-0,31%
PKO Obligacji Samorządowych II 97,99 PLN
-0,58%
PKO Gamma Plus 98,29 PLN
-1,48%

Więcej

Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.