Departament Zarządzania Aktywami

    Departament Zarządzania Portfelami Nieruchomości

    • Paweł Welo

      Dyrektor Departamentu Inwestycji Nieruchomościowych