Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Ekonomia.

Karierę zawodową rozpoczął w Narodowym Banku Polskim. W kolejnych latach pracował w sektorze doradztwa strategicznego, w firmie McKinsey & Company. Był zaangażowany w projekty dla sektora bankowego, głównie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie zajmował się wdrożeniem jednego z projektów strategicznych w PKO Banku Polskim.

Z PKO TFI jest związany od 2009 roku. Specjalizuje się w analizie sektora finansowego oraz spółek konsumenckich.