Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Ekonomia.

Karierę zawodową rozpoczął w Narodowym Banku Polskim. W kolejnych latach pracował w sektorze doradztwa strategicznego, w firmie McKinsey & Company. Był zaangażowany w projekty dla sektora bankowego, głównie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie zajmował się wdrożeniem jednego z projektów strategicznych w PKO Banku Polskim.

Z PKO TFI jest związany od 2009 roku. Pełnił role dyrektora departamentu analiz oraz zarządzającego portfelem akcji. Specjalizuje się w analizie sektora finansowego oraz spółek konsumenckich. W latach 2017-2018 uczestniczył w procesie przejęcia KBC TFI przez Grupę PKO Banku Polskiego. W trakcie projektu, jako członek zarządu KBC TFI, był odpowiedzialny za połączenie z PKO TFI. Od lutego 2022 pełni funkcję Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami.