Zarządzanie nadwyżkami finansowymi

Zarządzanie nadwyżkami finansowymi jest usługą oferowaną przez PKO TFI Klientom Instytucjonalnym: spółkom, przedsiębiorstwom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą, fundacjom, stowarzyszeniom, spółdzielniom, szkołom wyższym oraz innym instytucjom publicznym i prywatnym. 

Programy emerytalne

PKO TFI przygotowało specjalną ofertę dla firm i instytucji pragnących zaoferować swoim pracownikom możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę.