Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Gamma Plus
99,73 -0,01%
- - Szczegóły
PKO Zrównoważony
135,24 -0,27%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Plus
82,38 -0,51%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,98 0,08%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
14,34 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
14,48 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
16,41 -0,12%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
16,61 -0,3%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
9,90 -0,2%
Karta funduszu - Szczegóły
PKO Bursztynowy
10,66 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
10,34 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
10,18 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,92 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
9,53 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Emerytura 2065
10,00 0,0%
- - Szczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,87 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Skarbowych
2 207,03 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Samorządowych
100,28 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Gamma Plus
99,73 -0,01% - - Szczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
178,70 0,03% Karta funduszuSzczegóły
227,45 0,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Rynku Polskiego
101,57 0,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Globalny
104,19 0,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
110,96 0,42% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
161,99 -0,17% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
94,89 0,01% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
135,24 -0,27% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
82,38 -0,51% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
112,28 -0,97% Karta funduszuSzczegóły
264,35 -0,71% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
255,52 -0,62% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
181,02 -1,79% Karta funduszuSzczegóły
101,29 -1,36% Karta funduszuSzczegóły
378,77 0,67% Karta funduszuSzczegóły
125,69 -1,42% Karta funduszuSzczegóły
141,81 0,5% Karta funduszuSzczegóły
108,25 -0,75% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
109,26 -1,25% Karta funduszuSzczegóły
149,58 -0,17% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
108,68 -0,03% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
194,17 -1,19% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
89,36 -0,67% Karta funduszuSzczegóły
118,11 0,51% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,98 0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
14,34 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
14,48 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
16,41 -0,12% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
16,61 -0,3% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
9,90 -0,2% Karta funduszu - Szczegóły
PKO Bursztynowy
10,66 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
10,34 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
10,18 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,92 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
9,53 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2025
10,52 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
10,58 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2035
10,59 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2040
10,61 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2045
10,63 -0,19% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2050
10,65 -0,19% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2055
10,55 -0,28% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2060
10,56 -0,19% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2065
10,00 0,0% - - Szczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.