Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,68 -0,16%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
14,45 -0,07%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
15,90 0,06%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
19,19 0,16%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
20,97 0,24%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
12,62 0,24%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,59 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
10,49 0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
10,77 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
11,06 0,09%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
11,08 0,18%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
2 356,55 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Samorządowych
113,73 0,02% Karta funduszuSzczegóły
108,44 0,03% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Uniwersalny
111,61 0,0% Karta funduszuSzczegóły
216,12 -0,12% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Globalny
95,89 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
107,48 -0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dynamicznej Alokacji
162,61 -0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Polskich Plus
116,76 0,74% Karta funduszuSzczegóły
364,00 0,84% Karta funduszuSzczegóły
310,36 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
222,93 -0,06% Karta funduszuSzczegóły
132,47 0,08% Karta funduszuSzczegóły
449,38 -0,24% Karta funduszuSzczegóły
162,15 0,13% Karta funduszuSzczegóły
163,27 0,1% Karta funduszuSzczegóły
135,18 -0,14% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Strefy Euro
163,76 -0,03% Karta funduszuSzczegóły
198,76 -0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
155,35 0,67% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
145,01 -0,03% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
121,94 0,86% Karta funduszuSzczegóły
90,19 0,16% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,68 -0,16% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
14,45 -0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
15,90 0,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
19,19 0,16% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
20,97 0,24% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
12,62 0,24% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,59 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
10,49 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
10,77 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
11,06 0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
11,08 0,18% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2025
11,62 0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
12,47 0,16% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2035
13,37 0,3% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2040
13,40 0,3% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2045
14,23 0,35% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2050
14,27 0,35% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2055
14,10 0,36% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2060
14,06 0,36% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2065
11,83 0,34% Karta funduszuSzczegóły
3,77 0,27% Karta funduszuSzczegóły
303,09 0,0% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Emerytura - sfio, Alfa SFIO, mFundusz Konserwatywny, Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO oraz subfunduszu GAMMA prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.