Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Gamma Plus
98,50 0,02%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zrównoważony
145,50 -0,23%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Plus
98,91 -0,26%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,12 0,08%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,83 0,07%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
14,87 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
17,68 -0,06%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
19,05 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
11,19 -0,09%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,05 0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
10,02 0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
10,18 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
10,32 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
10,21 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,54 0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Skarbowych
2 153,39 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Samorządowych
100,67 -0,03% Karta funduszuSzczegóły
95,72 -0,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Gamma Plus
98,50 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
167,50 0,08% Karta funduszuSzczegóły
208,30 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Globalny
100,43 0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
119,94 -0,42% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
167,10 -0,14% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
145,50 -0,23% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
98,91 -0,26% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
127,59 1,15% Karta funduszuSzczegóły
310,74 -0,2% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
325,70 0,4% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
202,58 0,12% Karta funduszuSzczegóły
117,44 0,5% Karta funduszuSzczegóły
416,90 0,17% Karta funduszuSzczegóły
143,91 0,29% Karta funduszuSzczegóły
149,11 0,09% Karta funduszuSzczegóły
124,32 0,27% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
132,90 0,4% Karta funduszuSzczegóły
181,90 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
118,57 0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
171,95 0,24% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
107,40 -0,45% Karta funduszuSzczegóły
106,93 0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,12 0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,83 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
14,87 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
17,68 -0,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
19,05 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
11,19 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,05 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
10,02 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
10,18 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
10,32 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
10,21 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2025
10,50 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
11,04 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2035
11,58 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2040
11,60 -0,17% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2045
12,12 -0,16% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2050
12,14 -0,16% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2055
12,02 -0,17% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2060
12,00 -0,17% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2065
9,97 0,0% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.