Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Gamma Plus
99,93 0,0%
- - Szczegóły
PKO Akcji Plus
70,18 0,09%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,92 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,89 0,07%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,41 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
14,78 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
14,38 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
9,93 0,0%
Karta funduszu - Szczegóły
PKO Bursztynowy
10,55 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,99 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,55 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
8,99 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
8,45 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,81 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Skarbowych
2 195,80 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Samorządowych
100,10 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Gamma Plus
99,93 0,0% - - Szczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
177,67 0,0% Karta funduszuSzczegóły
225,64 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Rynku Polskiego
101,58 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Globalny
102,42 -0,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
115,95 0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
152,44 -0,03% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
87,08 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
122,99 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
70,18 0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
87,62 -0,02% Karta funduszuSzczegóły
223,31 -0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
215,26 1,18% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
153,86 -0,94% Karta funduszuSzczegóły
90,37 0,14% Karta funduszuSzczegóły
325,79 0,19% Karta funduszuSzczegóły
112,31 -0,46% Karta funduszuSzczegóły
122,83 0,53% Karta funduszuSzczegóły
94,89 -0,38% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
97,89 -0,42% Karta funduszuSzczegóły
134,76 0,19% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
93,79 -0,5% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
215,02 -1,77% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
75,85 0,01% Karta funduszuSzczegóły
96,22 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,92 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,89 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,41 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
14,78 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
14,38 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
9,93 0,0% Karta funduszu - Szczegóły
PKO Bursztynowy
10,55 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,99 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,55 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
8,99 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
8,45 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2025
10,15 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
9,96 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2035
9,72 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2040
9,73 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2045
9,54 0,21% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2050
9,56 0,21% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2055
9,48 0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2060
9,49 0,21% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.