Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Akcji Plus
85,34 2,14%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,38 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,51 0,67%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,56 1,12%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,33 1,46%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,86 1,6%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,23 0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,95 0,3%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,75 0,62%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,62 0,94%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
9,42 1,29%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,91 0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Skarbowych
2 204,70 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
174,97 -0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
112,64 -0,26% Karta funduszuSzczegóły
218,86 -0,05% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Globalny
99,94 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Rynku Polskiego
99,99 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
160,44 0,69% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
94,42 0,88% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
135,54 1,17% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
85,34 2,14% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
113,07 1,84% Karta funduszuSzczegóły
239,24 1,13% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
203,52 0,98% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
139,70 0,65% Karta funduszuSzczegóły
100,05 0,63% Karta funduszuSzczegóły
286,29 1,01% Karta funduszuSzczegóły
128,25 0,51% Karta funduszuSzczegóły
125,25 1,02% Karta funduszuSzczegóły
99,78 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
112,57 0,54% Karta funduszuSzczegóły
130,62 0,83% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
98,33 0,35% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
151,99 -0,04% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
93,60 1,94% Karta funduszuSzczegóły
96,59 1,59% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,38 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,51 0,67% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,56 1,12% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,33 1,46% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,86 1,6% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,23 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,95 0,3% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,75 0,62% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,62 0,94% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
9,42 1,29% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2025
10,07 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
10,10 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2035
10,10 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2040
10,10 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2045
10,10 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2050
10,10 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2055
10,07 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2060
10,08 0,1% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.