Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Akcji Plus
90,50 1,61%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
100,39 1,88%
- WykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,25 0,16%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,40 0,68%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,55 1,12%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,36 1,32%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,84 1,28%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,12 0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,88 0,41%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,71 0,62%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,62 0,94%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
9,45 1,18%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,82 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Skarbowych
2 187,68 -0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
173,49 0,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
110,33 0,27% Karta funduszuSzczegóły
216,70 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
162,63 0,54% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
97,48 0,56% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
140,16 0,91% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
90,50 1,61% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
104,81 1,89% Karta funduszuSzczegóły
244,59 1,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
123,00 1,54% Karta funduszuSzczegóły
271,85 1,03% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
194,81 1,85% Karta funduszuSzczegóły
92,56 1,81% Karta funduszuSzczegóły
120,51 1,27% Karta funduszuSzczegóły
118,86 0,64% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
104,15 2,08% Karta funduszuSzczegóły
120,18 1,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
86,95 -0,47% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
120,57 0,82% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
100,39 1,88% - Szczegóły
92,11 2,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,25 0,16% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,40 0,68% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,55 1,12% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,36 1,32% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,84 1,28% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,12 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,88 0,41% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,71 0,62% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,62 0,94% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
9,45 1,18% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.