Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Akcji Plus
92,64 1,42%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,27 0,08%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,19 0,61%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,34 0,91%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,15 1,13%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,65 1,16%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,07 0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,84 0,2%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,66 0,31%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,57 0,53%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
9,40 0,75%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,82 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Skarbowych
2 186,05 -0,03% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
172,79 0,05% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
108,44 -0,15% Karta funduszuSzczegóły
215,21 0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
163,37 0,51% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
97,56 0,45% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
141,61 0,83% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
92,64 1,42% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
106,03 1,22% Karta funduszuSzczegóły
245,64 0,82% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
129,64 -0,15% Karta funduszuSzczegóły
262,27 0,38% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
195,63 0,52% Karta funduszuSzczegóły
87,94 0,91% Karta funduszuSzczegóły
114,36 0,49% Karta funduszuSzczegóły
115,78 0,43% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
95,46 0,63% Karta funduszuSzczegóły
114,62 0,25% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
89,38 0,51% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
120,70 0,18% Karta funduszuSzczegóły
101,41 1,08% Karta funduszuSzczegóły
93,03 0,94% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,27 0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,19 0,61% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,34 0,91% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,15 1,13% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,65 1,16% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,07 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,84 0,2% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,66 0,31% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,57 0,53% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
9,40 0,75% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.