Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Skarbowy
2 179,39 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zrównoważony
138,89 -0,96%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Plus
89,25 -1,77%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,06 0,08%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
12,72 -0,58%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
12,88 -0,92%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
14,64 -1,13%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,09 -1,13%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
9,92 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,78 -0,31%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,63 -0,52%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,54 -0,83%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
9,39 -1,16%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,77 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Skarbowy
2 179,39 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
170,47 0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
103,35 0,14% Karta funduszuSzczegóły
211,54 0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
160,54 -0,51% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
96,54 -0,65% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
138,89 -0,96% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
89,25 -1,77% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
106,17 -1,32% Karta funduszuSzczegóły
256,24 -1,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
126,80 -0,2% Karta funduszuSzczegóły
276,70 0,14% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
219,82 -0,45% Karta funduszuSzczegóły
99,63 -0,99% Karta funduszuSzczegóły
118,37 -0,86% Karta funduszuSzczegóły
118,73 -0,31% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
99,04 -1,11% Karta funduszuSzczegóły
112,85 -0,12% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
95,07 -0,95% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
110,59 0,05% Karta funduszuSzczegóły
104,04 -0,55% Karta funduszuSzczegóły
96,94 -0,88% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,06 0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
12,72 -0,58% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
12,88 -0,92% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
14,64 -1,13% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,09 -1,13% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
9,92 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,78 -0,31% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,63 -0,52% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,54 -0,83% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
9,39 -1,16% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Płynnościowy - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.