Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Skarbowy
2 184,77 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zrównoważony
138,04 -0,14%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Plus
89,43 -0,22%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,16 -0,08%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
12,71 -0,16%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
12,75 -0,23%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
14,45 -0,28%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
14,97 -0,27%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
9,98 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,74 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,54 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,41 -0,21%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
9,19 -0,22%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,81 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Skarbowy
2 184,77 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
171,54 -0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
105,71 -0,33% Karta funduszuSzczegóły
213,29 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
160,52 -0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
97,18 -0,22% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
138,04 -0,14% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
89,43 -0,22% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
98,63 0,39% Karta funduszuSzczegóły
234,43 0,15% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
112,89 1,99% Karta funduszuSzczegóły
250,52 -1,62% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
178,88 -1,2% Karta funduszuSzczegóły
80,62 1,05% Karta funduszuSzczegóły
107,94 -0,06% Karta funduszuSzczegóły
112,97 -1,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
89,12 0,48% Karta funduszuSzczegóły
108,43 -0,86% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
89,30 1,03% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
99,38 3,13% Karta funduszuSzczegóły
93,90 -0,18% Karta funduszuSzczegóły
86,23 -0,52% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,16 -0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
12,71 -0,16% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
12,75 -0,23% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
14,45 -0,28% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
14,97 -0,27% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
9,98 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,74 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,54 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,41 -0,21% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
9,19 -0,22% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Płynnościowy - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.