Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Akcji Plus
84,23 -0,04%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
93,30 0,0%
- WykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,33 -0,24%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,20 -0,15%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,13 -0,15%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
14,69 -0,07%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,15 -0,07%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,17 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,85 -0,2%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,58 -0,21%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,37 -0,32%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
9,09 -0,33%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Emerytura 2030
10,00 0,0%
- - Szczegóły
PKO Emerytura 2035
10,00 0,0%
- - Szczegóły
PKO Emerytura 2040
10,00 0,0%
- - Szczegóły
PKO Emerytura 2045
10,00 0,0%
- - Szczegóły
PKO Emerytura 2050
10,00 0,0%
- - Szczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,85 0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Skarbowych
2 192,35 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
174,39 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
113,78 0,21% Karta funduszuSzczegóły
218,28 -0,13% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
159,42 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
94,86 -0,03% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
134,94 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
84,23 -0,04% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
105,70 0,11% Karta funduszuSzczegóły
233,59 -0,18% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
127,70 0,17% Karta funduszuSzczegóły
268,62 0,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
184,19 -0,33% Karta funduszuSzczegóły
88,94 -0,48% Karta funduszuSzczegóły
118,49 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
118,53 0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
101,92 -0,6% Karta funduszuSzczegóły
120,74 -0,16% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
85,37 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
147,35 -0,45% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
93,30 0,0% - Szczegóły
87,77 -1,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,33 -0,24% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,20 -0,15% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,13 -0,15% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
14,69 -0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,15 -0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,17 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,85 -0,2% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,58 -0,21% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,37 -0,32% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
9,09 -0,33% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
10,00 0,0% - - Szczegóły
PKO Emerytura 2035
10,00 0,0% - - Szczegóły
PKO Emerytura 2040
10,00 0,0% - - Szczegóły
PKO Emerytura 2045
10,00 0,0% - - Szczegóły
PKO Emerytura 2050
10,00 0,0% - - Szczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.