Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Akcji Plus
86,85 0,57%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
95,06 0,78%
- WykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,37 0,08%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,46 0,22%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,51 0,37%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,27 0,46%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,81 0,51%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,22 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,94 0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,73 0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,60 0,21%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
9,39 0,43%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Emerytura 2030
10,01 0,0%
Karta funduszu - Szczegóły
PKO Emerytura 2035
10,02 0,0%
Karta funduszu - Szczegóły
PKO Emerytura 2040
10,02 0,0%
Karta funduszu - Szczegóły
PKO Emerytura 2045
10,02 0,0%
Karta funduszu - Szczegóły
PKO Emerytura 2050
10,02 0,0%
Karta funduszu - Szczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,91 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Skarbowych
2 205,18 0,04% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
175,00 0,04% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
112,84 -0,45% Karta funduszuSzczegóły
218,89 0,03% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
161,23 0,22% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
95,92 0,31% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
136,75 0,34% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
86,85 0,57% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
106,51 0,02% Karta funduszuSzczegóły
234,24 0,28% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
130,63 0,86% Karta funduszuSzczegóły
278,30 0,29% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
190,52 -0,07% Karta funduszuSzczegóły
93,88 -0,01% Karta funduszuSzczegóły
124,07 -0,04% Karta funduszuSzczegóły
121,23 0,41% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
108,73 -0,23% Karta funduszuSzczegóły
123,56 0,18% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
93,21 -0,33% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
141,89 1,84% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
95,06 0,78% - Szczegóły
92,78 0,27% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,37 0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,46 0,22% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,51 0,37% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,27 0,46% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,81 0,51% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,22 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,94 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,73 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,60 0,21% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
9,39 0,43% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
10,01 0,0% Karta funduszu - Szczegóły
PKO Emerytura 2035
10,02 0,0% Karta funduszu - Szczegóły
PKO Emerytura 2040
10,02 0,0% Karta funduszu - Szczegóły
PKO Emerytura 2045
10,02 0,0% Karta funduszu - Szczegóły
PKO Emerytura 2050
10,02 0,0% Karta funduszu - Szczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.