Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Akcji Plus
75,44 1,59%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,86 -0,08%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,91 0,14%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,51 0,52%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
14,96 0,67%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
14,67 1,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,52 0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
10,03 0,4%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,66 0,63%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,17 0,99%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
8,62 1,06%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,77 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Skarbowych
2 187,90 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
176,83 -0,03% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
111,91 0,79% Karta funduszuSzczegóły
224,53 -0,04% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Globalny
102,81 0,13% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Rynku Polskiego
101,42 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
155,89 0,61% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
89,34 0,81% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
127,99 0,93% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
75,44 1,59% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
94,18 1,55% Karta funduszuSzczegóły
233,81 1,13% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
188,02 1,6% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
157,54 0,63% Karta funduszuSzczegóły
87,19 2,83% Karta funduszuSzczegóły
321,31 1,36% Karta funduszuSzczegóły
112,78 1,3% Karta funduszuSzczegóły
125,89 1,21% Karta funduszuSzczegóły
92,83 1,58% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
100,64 2,28% Karta funduszuSzczegóły
129,50 1,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
87,81 1,5% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
234,36 -0,25% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
81,61 2,06% Karta funduszuSzczegóły
91,62 0,49% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,86 -0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,91 0,14% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,51 0,52% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
14,96 0,67% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
14,67 1,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,52 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
10,03 0,4% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,66 0,63% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,17 0,99% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
8,62 1,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2025
10,10 0,3% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
9,93 0,51% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2035
9,70 0,83% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2040
9,71 0,73% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2045
9,52 0,95% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2050
9,54 0,95% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2055
9,46 0,96% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2060
9,48 0,96% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.