Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Zrównoważony
140,91 -0,13%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Plus
92,34 -0,25%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
102,18 0,0%
- WykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,20 -0,16%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,41 -0,07%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,67 -0,15%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,58 -0,19%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
16,05 -0,25%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,08 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,87 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,72 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,67 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
9,54 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,84 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Skarbowych
2 189,99 -0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
172,95 0,03% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
109,37 0,33% Karta funduszuSzczegóły
215,02 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
163,16 -0,04% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
97,66 -0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
140,91 -0,13% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
92,34 -0,25% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
103,89 -0,19% Karta funduszuSzczegóły
252,27 0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
125,14 -0,2% Karta funduszuSzczegóły
284,09 0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
206,69 0,24% Karta funduszuSzczegóły
94,49 0,21% Karta funduszuSzczegóły
121,12 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
119,05 0,24% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
103,36 -0,07% Karta funduszuSzczegóły
120,41 -0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
91,58 -0,56% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
109,51 0,99% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
102,18 0,0% - Szczegóły
96,03 -1,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,20 -0,16% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,41 -0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,67 -0,15% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,58 -0,19% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
16,05 -0,25% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,08 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,87 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,72 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,67 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
9,54 -0,1% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.