Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Skarbowy
2 186,87 -0,02%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zrównoważony
136,36 -0,25%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Plus
87,86 -0,37%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,12 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
12,59 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
12,64 -0,09%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
14,34 -0,39%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
14,88 -0,47%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
9,91 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,71 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,51 -0,11%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,38 -0,21%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
9,17 -0,33%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,83 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Skarbowy
2 186,87 -0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
171,02 -0,01% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
103,92 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
212,37 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
159,35 -0,13% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
95,87 -0,34% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
136,36 -0,25% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
87,86 -0,37% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
101,34 0,39% Karta funduszuSzczegóły
242,82 -0,14% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
121,59 1,4% Karta funduszuSzczegóły
266,96 -0,73% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
187,62 -0,69% Karta funduszuSzczegóły
87,26 -0,22% Karta funduszuSzczegóły
111,56 0,27% Karta funduszuSzczegóły
117,21 -0,21% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
92,63 0,49% Karta funduszuSzczegóły
112,97 -0,15% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
92,21 -1,26% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
104,49 1,64% Karta funduszuSzczegóły
93,62 -0,43% Karta funduszuSzczegóły
86,79 -0,52% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,12 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
12,59 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
12,64 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
14,34 -0,39% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
14,88 -0,47% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
9,91 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,71 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,51 -0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,38 -0,21% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
9,17 -0,33% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Płynnościowy - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.