Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Akcji Plus
61,66 0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,56 -0,08%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,19 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
12,23 0,16%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
13,04 0,31%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
12,12 0,41%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,18 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,40 0,11%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
8,77 0,11%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
8,05 0,25%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
7,27 0,55%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,65 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Skarbowych
2 162,10 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
173,87 -0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
119,54 0,31% Karta funduszuSzczegóły
218,68 -0,14% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Globalny
96,62 -0,3% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Rynku Polskiego
100,19 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
142,47 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
79,89 0,33% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
112,03 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
61,66 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
85,38 2,18% Karta funduszuSzczegóły
190,43 0,13% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
143,49 -0,89% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
108,91 2,74% Karta funduszuSzczegóły
68,76 0,67% Karta funduszuSzczegóły
241,56 1,27% Karta funduszuSzczegóły
93,65 0,12% Karta funduszuSzczegóły
104,53 1,7% Karta funduszuSzczegóły
77,80 -0,37% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
82,16 0,38% Karta funduszuSzczegóły
100,19 1,23% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
74,35 -0,54% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
129,87 5,01% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
66,87 0,39% Karta funduszuSzczegóły
71,15 1,63% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,56 -0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,19 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
12,23 0,16% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
13,04 0,31% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
12,12 0,41% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,18 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,40 0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
8,77 0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
8,05 0,25% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
7,27 0,55% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2025
9,43 -0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
9,04 0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2035
8,56 0,23% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2040
8,56 0,12% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2045
8,17 0,37% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2050
8,17 0,25% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2055
8,11 0,37% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2060
8,15 0,49% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.