Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Skarbowy
2 166,91 0,05%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Plus
102,08 1,22%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,00 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
10,00 0,2%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
10,01 0,3%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
10,03 0,4%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
10,05 0,7%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,70 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Skarbowy
2 166,91 0,05% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
169,23 0,14% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
98,32 0,56% Karta funduszuSzczegóły
209,52 0,17% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
166,29 0,48% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
102,23 0,35% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
149,53 0,71% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
102,08 1,22% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
122,73 0,27% Karta funduszuSzczegóły
276,98 0,47% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
129,47 -0,78% Karta funduszuSzczegóły
258,23 -0,14% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
204,77 0,19% Karta funduszuSzczegóły
103,29 0,55% Karta funduszuSzczegóły
120,10 0,28% Karta funduszuSzczegóły
116,71 0,3% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
101,35 0,44% Karta funduszuSzczegóły
114,36 0,17% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
103,59 1,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
116,22 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
113,23 0,48% Karta funduszuSzczegóły
107,93 0,5% Karta funduszuSzczegóły
11,84 0,09% Karta funduszuSzczegóły
13,11 0,4% Karta funduszuSzczegóły
13,65 0,64% Karta funduszuSzczegóły
15,88 0,77% Karta funduszuSzczegóły
16,46 0,77% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,00 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
10,00 0,2% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
10,01 0,3% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
10,03 0,4% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
10,05 0,7% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Płynnościowy - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.