Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Gamma Plus
99,24 0,14%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Plus
82,31 0,35%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
11,10 0,45%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
12,50 0,64%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,17 0,77%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,43 0,78%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
16,18 0,87%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
9,84 0,92%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
9,34 0,54%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,16 0,55%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,12 1,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,07 1,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
8,80 1,15%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
PKO Obligacji Skarbowych
2 108,31 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Samorządowych
105,05 0,02% Karta funduszuSzczegóły
99,83 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Gamma Plus
99,24 0,14% Karta funduszuSzczegóły
185,99 0,54% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Globalny
85,99 0,01% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
119,47 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
145,97 0,23% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
82,31 0,35% Karta funduszuSzczegóły
269,57 0,44% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
279,79 3,32% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
231,91 0,91% Karta funduszuSzczegóły
106,15 0,05% Karta funduszuSzczegóły
335,99 2,76% Karta funduszuSzczegóły
140,53 0,24% Karta funduszuSzczegóły
150,40 1,68% Karta funduszuSzczegóły
119,01 0,7% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
128,98 0,73% Karta funduszuSzczegóły
158,66 2,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
112,65 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
152,86 1,64% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
85,29 0,11% Karta funduszuSzczegóły
83,92 1,94% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
11,10 0,45% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
12,50 0,64% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,17 0,77% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,43 0,78% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
16,18 0,87% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
9,84 0,92% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
9,34 0,54% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,16 0,55% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,12 1,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,07 1,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
8,80 1,15% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2025
9,68 0,31% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
9,99 0,4% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2035
10,31 0,49% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2040
10,33 0,49% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2045
10,62 0,47% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2050
10,65 0,47% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2055
10,54 0,48% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2060
10,54 0,48% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2065
9,07 0,44% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.