Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Skarbowy
2 180,60 -0,01%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zrównoważony
140,24 -0,26%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Plus
91,17 -0,26%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,10 -0,08%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
12,69 -0,33%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
12,87 -0,42%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
14,76 -0,45%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,24 -0,53%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
9,92 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,79 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,64 -0,21%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,60 -0,31%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
9,48 -0,42%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,78 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Skarbowy
2 180,60 -0,01% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
170,68 -0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
105,89 0,22% Karta funduszuSzczegóły
211,99 -0,01% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
161,51 -0,16% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
97,54 0,04% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
140,24 -0,26% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
91,17 -0,26% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
104,84 -0,7% Karta funduszuSzczegóły
258,18 -0,63% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
114,46 -5,02% Karta funduszuSzczegóły
278,23 -0,34% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
207,83 -1,23% Karta funduszuSzczegóły
94,20 -1,06% Karta funduszuSzczegóły
116,48 -0,57% Karta funduszuSzczegóły
120,55 0,05% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
96,79 -0,82% Karta funduszuSzczegóły
115,81 0,19% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
92,22 -0,87% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
93,42 -8,02% Karta funduszuSzczegóły
98,68 -1,38% Karta funduszuSzczegóły
90,63 -1,87% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,10 -0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
12,69 -0,33% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
12,87 -0,42% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
14,76 -0,45% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,24 -0,53% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
9,92 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,79 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,64 -0,21% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,60 -0,31% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
9,48 -0,42% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Płynnościowy - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.