Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Gamma Plus
99,66 0,02%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Plus
96,11 0,66%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,80 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
14,41 0,07%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
15,06 0,2%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
17,52 0,23%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
18,36 0,44%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
10,79 0,28%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,56 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
10,39 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
10,38 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
10,37 0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
10,09 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,81 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Skarbowych
2 200,07 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Samorządowych
100,47 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Gamma Plus
99,66 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
176,43 0,0% Karta funduszuSzczegóły
223,18 0,04% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Rynku Polskiego
98,34 0,01% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Globalny
103,53 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
111,40 -0,62% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
170,08 0,22% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
100,99 0,16% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
147,02 0,21% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
96,11 0,66% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
120,94 0,95% Karta funduszuSzczegóły
308,63 0,69% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
293,97 -0,22% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
204,10 0,77% Karta funduszuSzczegóły
115,42 -0,77% Karta funduszuSzczegóły
395,22 -0,04% Karta funduszuSzczegóły
141,50 -1,06% Karta funduszuSzczegóły
147,04 -0,35% Karta funduszuSzczegóły
115,10 -0,7% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
125,72 -1,15% Karta funduszuSzczegóły
164,44 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
112,63 -0,54% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
184,76 -0,23% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
104,14 0,87% Karta funduszuSzczegóły
115,50 0,68% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,80 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
14,41 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
15,06 0,2% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
17,52 0,23% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
18,36 0,44% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
10,79 0,28% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,56 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
10,39 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
10,38 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
10,37 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
10,09 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2025
10,78 0,19% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
11,15 0,18% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2035
11,50 0,26% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2040
11,52 0,26% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2045
11,84 0,25% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2050
11,86 0,34% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2055
11,75 0,34% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2060
11,73 0,26% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2065
9,98 0,0% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.