Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Zrównoważony
136,43 -0,25%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Plus
86,57 -0,55%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,32 0,08%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,58 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,73 -0,15%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,62 -0,19%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
16,18 -0,31%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,19 0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,93 0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,77 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,70 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
9,54 -0,21%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,96 0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Skarbowych
2 214,04 0,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
174,88 0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
112,45 -0,11% Karta funduszuSzczegóły
218,03 0,12% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Globalny
100,02 0,03% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Rynku Polskiego
99,00 0,05% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
161,12 -0,12% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
94,56 -0,13% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
136,43 -0,25% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
86,57 -0,55% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
118,23 -0,57% Karta funduszuSzczegóły
249,63 -0,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
213,95 -0,32% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
143,48 -0,2% Karta funduszuSzczegóły
101,10 -0,45% Karta funduszuSzczegóły
303,09 0,04% Karta funduszuSzczegóły
131,49 -0,3% Karta funduszuSzczegóły
130,50 -0,15% Karta funduszuSzczegóły
99,70 -0,01% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
114,57 -0,5% Karta funduszuSzczegóły
136,65 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
100,20 0,44% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
161,62 0,15% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
96,37 -0,3% Karta funduszuSzczegóły
101,78 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,32 0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,58 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,73 -0,15% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,62 -0,19% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
16,18 -0,31% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,19 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,93 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,77 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,70 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
9,54 -0,21% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2025
10,11 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
10,15 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2035
10,17 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2040
10,17 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2045
10,18 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2050
10,18 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2055
10,16 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2060
10,17 -0,1% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.