Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Skarbowy
2 168,03 0,02%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zrównoważony
144,87 -0,08%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Plus
96,74 -0,22%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
11,84 0,09%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
12,87 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,26 -0,08%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,29 -0,14%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,81 -0,14%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
9,96 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,92 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,86 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,83 -0,2%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
9,77 -0,2%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,71 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Skarbowy
2 168,03 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
168,89 0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
96,01 0,29% Karta funduszuSzczegóły
208,88 0,12% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
163,32 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
100,36 0,19% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
144,87 -0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
96,74 -0,22% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
121,17 0,79% Karta funduszuSzczegóły
265,93 -0,14% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
118,87 0,57% Karta funduszuSzczegóły
255,40 -0,56% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
201,72 0,1% Karta funduszuSzczegóły
97,59 -0,39% Karta funduszuSzczegóły
114,55 -0,17% Karta funduszuSzczegóły
111,47 -0,71% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
96,08 -0,42% Karta funduszuSzczegóły
110,75 -0,47% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
95,22 -0,23% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
103,08 0,46% Karta funduszuSzczegóły
110,83 0,54% Karta funduszuSzczegóły
105,85 0,19% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
11,84 0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
12,87 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,26 -0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,29 -0,14% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,81 -0,14% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
9,96 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,92 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,86 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,83 -0,2% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
9,77 -0,2% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Płynnościowy - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.