Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Gamma Plus
103,63 0,04%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Plus
83,48 0,04%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
11,72 0,09%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,07 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,56 -0,07%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,69 -0,13%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
16,21 -0,12%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
9,83 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
9,76 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,47 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,41 -0,11%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,25 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
8,85 -0,11%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
PKO Obligacji Skarbowych
2 199,76 0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Samorządowych
107,41 0,02% Karta funduszuSzczegóły
102,31 0,03% Karta funduszuSzczegóły
PKO Gamma Plus
103,63 0,04% Karta funduszuSzczegóły
197,84 0,01% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Globalny
89,81 -0,55% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
115,19 -0,84% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dynamicznej Alokacji
153,16 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
83,48 0,04% Karta funduszuSzczegóły
284,14 0,34% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
297,02 0,34% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
213,73 -0,75% Karta funduszuSzczegóły
115,47 -0,47% Karta funduszuSzczegóły
354,03 0,85% Karta funduszuSzczegóły
144,85 -0,53% Karta funduszuSzczegóły
143,35 -0,12% Karta funduszuSzczegóły
120,40 -0,22% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
138,88 0,14% Karta funduszuSzczegóły
156,54 0,2% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
111,08 -0,27% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
167,45 1,95% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
85,47 0,02% Karta funduszuSzczegóły
85,08 1,44% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
11,72 0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,07 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,56 -0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,69 -0,13% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
16,21 -0,12% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
9,83 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
9,76 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,47 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,41 -0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,25 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
8,85 -0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2025
10,12 -0,39% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
10,38 -0,38% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2035
10,64 -0,28% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2040
10,66 -0,19% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2045
10,90 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2050
10,93 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2055
10,80 -0,18% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2060
10,80 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2065
9,24 0,0% Karta funduszuSzczegóły
3,55 0,28% Karta funduszuSzczegóły
279,00 0,01% Karta funduszuSzczegóły
183,42 0,09% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Emerytura - sfio, Alfa SFIO, mFundusz Konserwatywny, Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO oraz subfunduszu GAMMA prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.