Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Akcji Plus
86,22 0,15%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,37 0,08%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,59 0,07%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,69 0,22%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,51 0,32%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
16,00 0,44%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,23 0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,95 0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,77 0,21%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,68 0,31%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
9,50 0,32%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,98 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Skarbowych
2 217,47 -0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
175,45 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
115,25 0,18% Karta funduszuSzczegóły
219,08 0,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Globalny
100,58 -0,05% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Rynku Polskiego
99,25 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
161,11 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
94,64 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
136,19 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
86,22 0,15% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
116,79 1,26% Karta funduszuSzczegóły
253,55 0,19% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
218,87 1,63% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
144,52 1,37% Karta funduszuSzczegóły
102,09 0,39% Karta funduszuSzczegóły
318,12 0,77% Karta funduszuSzczegóły
134,71 0,51% Karta funduszuSzczegóły
132,91 0,71% Karta funduszuSzczegóły
101,12 0,23% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
117,60 0,75% Karta funduszuSzczegóły
139,23 0,56% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
96,75 0,79% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
166,36 1,88% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
95,26 0,13% Karta funduszuSzczegóły
98,95 0,31% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,37 0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,59 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,69 0,22% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,51 0,32% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
16,00 0,44% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,23 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,95 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,77 0,21% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,68 0,31% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
9,50 0,32% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2025
10,16 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
10,22 0,2% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2035
10,25 0,2% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2040
10,25 0,2% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2045
10,27 0,29% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2050
10,27 0,29% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2055
10,24 0,2% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2060
10,23 0,2% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.