Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,79 -0,08%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
14,72 -0,07%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
16,48 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
20,14 0,05%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
22,38 0,09%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
13,45 0,07%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,77 -0,09%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
10,75 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
11,13 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
11,59 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
11,83 0,08%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
2 393,30 -0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Samorządowych
115,85 0,0% Karta funduszuSzczegóły
110,48 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Uniwersalny
113,54 -0,03% Karta funduszuSzczegóły
217,93 -0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Globalny
96,88 -0,05% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
107,27 -0,13% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dynamicznej Alokacji
166,00 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Polskich Plus
124,58 0,1% Karta funduszuSzczegóły
378,69 -0,19% Karta funduszuSzczegóły
293,48 0,34% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
235,64 1,27% Karta funduszuSzczegóły
138,79 0,95% Karta funduszuSzczegóły
488,25 0,08% Karta funduszuSzczegóły
173,30 0,82% Karta funduszuSzczegóły
167,99 0,32% Karta funduszuSzczegóły
144,43 0,76% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Strefy Euro
173,51 1,27% Karta funduszuSzczegóły
217,31 -0,17% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
162,50 0,24% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
179,02 1,97% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
130,21 0,15% Karta funduszuSzczegóły
97,01 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,79 -0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
14,72 -0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
16,48 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
20,14 0,05% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
22,38 0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
13,45 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,77 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
10,75 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
11,13 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
11,59 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
11,83 0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2025
11,91 0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
12,93 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2035
14,00 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2040
14,03 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2045
15,04 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2050
15,08 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2055
14,90 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2060
14,85 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2065
12,46 0,08% Karta funduszuSzczegóły
3,84 0,0% Karta funduszuSzczegóły
308,66 -0,01% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Emerytura - sfio, Alfa SFIO, mFundusz Konserwatywny, Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO oraz subfunduszu GAMMA prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.