Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Gamma Plus
107,83 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Plus
97,70 1,68%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,35 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,88 0,07%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
14,74 0,27%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
17,33 0,52%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
18,33 0,94%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
11,03 0,82%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,28 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
10,03 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
10,10 0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
10,12 0,4%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
9,90 0,41%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
PKO Obligacji Skarbowych
2 283,44 0,04% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Samorządowych
110,90 0,02% Karta funduszuSzczegóły
105,72 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Gamma Plus
107,83 0,0% Karta funduszuSzczegóły
209,51 0,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Globalny
93,12 0,12% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
114,58 0,06% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dynamicznej Alokacji
158,58 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
97,70 1,68% Karta funduszuSzczegóły
318,78 0,61% Karta funduszuSzczegóły
291,16 0,28% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
233,99 -0,49% Karta funduszuSzczegóły
118,80 0,93% Karta funduszuSzczegóły
384,25 -0,64% Karta funduszuSzczegóły
159,64 0,81% Karta funduszuSzczegóły
151,90 0,32% Karta funduszuSzczegóły
125,85 0,53% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
146,23 0,93% Karta funduszuSzczegóły
175,48 -0,76% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
139,64 -0,55% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
158,88 1,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
101,13 1,91% Karta funduszuSzczegóły
86,05 -0,14% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,35 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,88 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
14,74 0,27% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
17,33 0,52% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
18,33 0,94% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
11,03 0,82% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,28 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
10,03 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
10,10 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
10,12 0,4% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
9,90 0,41% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2025
10,94 0,37% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
11,45 0,62% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2035
11,96 0,76% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2040
11,98 0,76% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2045
12,44 0,97% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2050
12,48 0,97% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2055
12,34 0,98% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2060
12,32 0,98% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2065
10,41 0,97% Karta funduszuSzczegóły
3,67 0,27% Karta funduszuSzczegóły
292,10 0,01% Karta funduszuSzczegóły
191,26 0,0% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Emerytura - sfio, Alfa SFIO, mFundusz Konserwatywny, Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO oraz subfunduszu GAMMA prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.