Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Akcji Plus
68,61 -0,38%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,69 -0,08%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,51 -0,22%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
12,84 -0,47%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
13,92 -0,57%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
13,31 -0,82%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,35 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,73 -0,21%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,21 -0,43%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
8,62 -0,69%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
7,95 -0,63%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,67 0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Skarbowych
2 168,34 0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
175,02 0,03% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
119,30 -0,46% Karta funduszuSzczegóły
221,60 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Globalny
99,80 0,37% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Rynku Polskiego
100,63 -0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
148,86 -0,22% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
84,55 -0,39% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
119,80 -0,3% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
68,61 -0,38% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
95,45 -1,22% Karta funduszuSzczegóły
218,38 0,67% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
172,68 0,17% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
143,03 -1,3% Karta funduszuSzczegóły
78,02 -0,4% Karta funduszuSzczegóły
289,34 -0,94% Karta funduszuSzczegóły
102,86 -0,89% Karta funduszuSzczegóły
119,99 -0,73% Karta funduszuSzczegóły
84,70 -0,68% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
89,48 -1,31% Karta funduszuSzczegóły
116,62 -0,81% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
84,45 0,04% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
196,01 -2,83% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
74,10 -0,64% Karta funduszuSzczegóły
78,70 -0,78% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,69 -0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
13,51 -0,22% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
12,84 -0,47% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
13,92 -0,57% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
13,31 -0,82% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,35 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,73 -0,21% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,21 -0,43% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
8,62 -0,69% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
7,95 -0,63% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2025
9,76 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
9,51 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2035
9,17 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2040
9,18 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2045
8,90 -0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2050
8,92 -0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2055
8,85 -0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2060
8,89 -0,11% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.