Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Gamma Plus
99,74 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zrównoważony
151,17 -0,38%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Plus
102,10 -0,54%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,77 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
14,48 -0,07%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
15,34 -0,13%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
18,04 -0,22%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
19,18 -0,26%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
11,25 -0,27%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,57 -0,09%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
10,44 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
10,48 -0,19%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
10,53 -0,19%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
10,32 -0,29%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,81 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Skarbowych
2 200,51 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Samorządowych
100,59 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Gamma Plus
99,74 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
176,06 -0,02% Karta funduszuSzczegóły
222,13 -0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Rynku Polskiego
98,21 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Obligacji Globalny
103,83 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
112,81 -0,17% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
173,14 -0,24% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
103,58 -0,26% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
151,17 -0,38% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
102,10 -0,54% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
131,17 0,33% Karta funduszuSzczegóły
323,29 0,13% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
284,36 -1,27% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
199,00 1,4% Karta funduszuSzczegóły
117,56 -0,87% Karta funduszuSzczegóły
408,71 0,41% Karta funduszuSzczegóły
139,92 -0,65% Karta funduszuSzczegóły
147,22 0,45% Karta funduszuSzczegóły
120,43 -0,17% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
127,79 -1,07% Karta funduszuSzczegóły
173,27 0,55% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
120,61 -0,63% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
171,40 -0,11% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Polskiego
112,02 -0,45% Karta funduszuSzczegóły
110,47 -0,46% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,77 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
14,48 -0,07% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
15,34 -0,13% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
18,04 -0,22% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
19,18 -0,26% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070
11,25 -0,27% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
10,57 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
10,44 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
10,48 -0,19% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
10,53 -0,19% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
10,32 -0,29% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2025
10,91 -0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2030
11,42 -0,17% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2035
11,92 -0,25% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2040
11,95 -0,25% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2045
12,43 -0,24% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2050
12,44 -0,32% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2055
12,32 -0,32% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2060
12,30 -0,24% Karta funduszuSzczegóły
PKO Emerytura 2065
9,97 0,0% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Obligacji Skarbowych Plus - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.