Nazwa funduszuWartość bieżącaZmiana
PKO Skarbowy
2 178,81 0,02%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Akcji Plus
94,51 0,28%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,03 0,09%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
12,91 -0,24%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,17 -0,25%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,05 -0,37%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,52 -0,37%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Bursztynowy
9,95 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szafirowy
9,87 0,0%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Rubinowy
9,77 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,77 -0,1%
Karta funduszuWykresSzczegóły
PKO Diamentowy
9,71 -0,21%
Karta funduszuWykresSzczegóły
Nazwa funduszu
Wartość bieżąca
Zmiana
Karta funduszuWykres notowań
11,77 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Skarbowy
2 178,81 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych Plus
170,71 -0,05% Karta funduszuSzczegóły
PKO Papierów Dłużnych USD
96,07 -0,15% Karta funduszuSzczegóły
212,06 -0,08% Karta funduszuSzczegóły
PKO Stabilnego Wzrostu
163,50 0,04% Karta funduszuSzczegóły
PKO Strategicznej Alokacji
99,16 0,04% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zrównoważony
143,74 0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Plus
94,51 0,28% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Nowa Europa
111,94 0,27% Karta funduszuSzczegóły
259,26 0,02% Karta funduszuSzczegóły
PKO Surowców Globalny
123,28 0,2% Karta funduszuSzczegóły
261,34 -0,62% Karta funduszuSzczegóły
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
206,30 -0,61% Karta funduszuSzczegóły
97,46 0,38% Karta funduszuSzczegóły
116,09 -0,23% Karta funduszuSzczegóły
113,92 -1,03% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Europejskiego
98,14 -0,17% Karta funduszuSzczegóły
109,99 -0,94% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Japońskiego
94,64 -0,54% Karta funduszuSzczegóły
PKO Akcji Rynku Złota
110,80 -0,25% Karta funduszuSzczegóły
108,27 -0,35% Karta funduszuSzczegóły
102,98 -0,56% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
12,03 0,09% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
12,91 -0,24% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
13,17 -0,25% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
15,05 -0,37% Karta funduszuSzczegóły
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
15,52 -0,37% Karta funduszuSzczegóły
PKO Bursztynowy
9,95 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szafirowy
9,87 0,0% Karta funduszuSzczegóły
PKO Rubinowy
9,77 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Szmaragdowy
9,77 -0,1% Karta funduszuSzczegóły
PKO Diamentowy
9,71 -0,21% Karta funduszuSzczegóły

Prezentacja jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy PKO TFI
Dla funduszy PKO Parasolowy - fio, PKO Portfele Inwestycyjne - sfio, PKO Płynnościowy - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii A. Dla funduszu PKO Zabezbieczenia Emerytalnego - sfio prezentowane są wartości wycen dla jednostki uczestnictwa kategorii E.