Opis subfunduszu

PKO Surowców Globalny oferuje możliwość korzystania ze wzrostów wartości spółek surowcowych. Należą do nich firmy wydobywcze, rafinerie, koncerny energetyczne oraz inne spółki, których biznes jest uzależniony od cen różnych klas surowców. Subfundusz szczególnie silnie reaguje na poprawiającą się koniunkturę gospodarzą na świecie.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Benchmark

90% MSCI World Commodity Producers USD+10% WIBID ON

Data pierwszej wyceny

07.04.2010

Opłata za zarządzanie (w skali roku)maks. 4,00%
Opłaty za nabyciemaks. 4,49%

Struktura aktywów

Dane dotyczące Struktury aktywów opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2017 r.

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat lub więcej
Drukuj