PKO TFI przykłada dużą wagę do realizowanej polityki informacyjnej względem naszych klientów oraz potencjalnych klientów. Poniżej prezentujemy podstawowe zasady komunikacji z Państwem, w tym:

Sposoby i kanały składania zapytań, skarg i reklamacji do PKO TFI
Terminy udzielania odpowiedzi na zapytania, skargi i reklamacje
Miejsca i formy publikacji dokumentów prawnych funduszy inwestycyjnych
Miejsca i formy publikacji istotnych materiałów informacyjnych - Karty funduszy
Miejsca i formy publikacji istotnych materiałów informacyjnych - Skład Portfela Funduszu
Miejsca i formy publikacji wyników inwestycyjnych
Podejście PKO TFI do prezentacji ryzyka
Przytoczenie miejsc publikacji podstawowych informacji o PKO TFI
Drukuj