Opis subfunduszu

Do 70% portfela PKO Zrównoważony inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa, oraz Bony Skarbowe, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o bardzo stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej. Zarządzający podejmując decyzje inwestycyjne biorą pod uwagę zarówno wszystkie rynki akcji i obligacji, ale także walutowe i surowcowe, ze szczególnym uwzględnieniem globalnej sytuacji makroekonomicznej. Fundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka, bezpieczniejszy od funduszy akcyjnych, ale o znacznie wyższym udziale akcji w portfelu w porównaniu do subfunduszy stabilnego wzrostu.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuMieszany
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark

15% MSCI World USD+35% WIG+50% G0PL PLN

Rating Analiz Online

r4.png

Data pierwszej wyceny

09.07.1997

Opłata za zarządzanie (w skali roku)maks. 3,50%
Opłaty za nabyciemaks. 2,00%

Struktura aktywów

Dane dotyczące Struktury aktywów opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na dzień 30.04.2019 r.

 

 

 

 

 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 4 lata

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj