Opis subfunduszu

PKO Szafirowy oferuje ekspozycję głównie na instrumenty dłużne (m.in. obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw). Jego spektrum inwestycyjne obejmuje również instrumenty udziałowe (przede wszystkim akcje). Portfel subfunduszu oferuje możliwość korzystania z potencjału krajowego i globalnego rynku finansowego. Subfundusz jest zarządzany aktywnie. PKO Szafirowy jest jednym z pięciu subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio.

 

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuFundusz funduszy
Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Data pierwszej wyceny

22.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Wskaźnik referencyjny*

7% WIG20TR+ 13% MSCI World USD+ 80% ICE BofA Poland Gov Index

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)2,00% (JU kat. A i C)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)1,50% (JU kat. A i C)
Opłata za wynik20% od wyniku Subfunduszu powyżej wynik wskaźnika referencyjnego wyrażonego jako 7% WIG20TR + 13% MSCI World USD + 80% ICE BofA Poland Gov Index w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.
Opłaty za nabycieZgodnie z Tabelą opłat
Opłata za odkupienieZgodnie z Tabelą opłat

*poziom, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne w celu naliczenia i pobrania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie.

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 3 lata

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj